Rezultatele examenului de titularizare 2020 au fost publicate pe site-ul dedicat al Ministerului Educației, titularizare.edu.ro.

La proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, s-au prezentat 27.002 candidaţi (89,67%) din cei 30.113 candidaţi înscrişi.

Din promoţia de absolvenţi ai anului 2020, la examenul de titularizare au fost prezenţi 2.724 de candidaţi. 2.145 (7,94%) de candidaţi dintre cei prezenţi s-au retras, în conformitate cu prevederile metodologiei, iar 32 candidaţi au fost eliminaţi din concurs. Candidaţii eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizaţi pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2019-2020.

Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul titularizare.edu.ro, pe 11 august. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă, se realizează în şedinţe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele şcolare în intervalul 12 – 14 august.

Vrei sa comentezi?