Organizația Salvați Copiii și UNICEF au propus partidelor politice să-și asume zece angajamente pentru îmbunătățirea situației copiilor din România.

Cele zece angajamente au fost incluse în Manifestul pentru Copii, document lansat cu prilejul marcării Zilei internaționale a drepturilor copilului, iar rolul său este să stabilească reperele pe care trebuie să le aibă în vedere politicile publice cu impact asupra copiilor, din perioada 2013-2020, precum și inițiativele de îmbunătățire a cadrului legislativ aferent.

 Prin asumarea Manifestului, susținătorii inițiativei se angajează să promoveze în perioada următoare politici publice care să contribuie la:

 1. Asigurarea serviciilor sociale de calitate pentru protecția copilului și prevenirea separării copilului de familie (prin: politici publice preventive; finanțări suficiente pentru a avea cel puțin un asistent social în fiecare comunitate; neinstituționalizarea copiilor sub trei ani și cu dizabilități);
 2. Incluziunea socială a copiilor dezavantajați de etnie romă (prin: acces la servicii de educație, sociale și sănătate pentru copiii de etnie romă);
 3. Prevenirea violenței asupra copilului (prin măsuri în școli, în societate și în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii și a mediului online, inclusiv prin sprijinirea educației parentale și a utilizării disciplinei pozitive);
 4. Protecția copiilor cu dizabilități (prin: servicii de sănătate, educație și protecție socială pentru aceștia, precum și prin eliminarea discriminării și stigmatizării lor);
 5. Asigurarea serviciilor medicale de calitate pentru sănătatea mamei și copilului (prin măsuri și fonduri care să permită scăderea numărului de decese în rândul mamelor și al copiilor sub cinci ani);
 6. Dezvoltarea serviciilor pentru sănătatea mentală a copilului (prin politici publice și acces la servicii medicale și de recuperare, inclusiv înființarea de noi centre de sănătate mentală);
 7. Asigurarea educației de calitate pentru toți copiii (prin: alocări bugetare suficiente; prevenirea abandonului școlar;; provomarea educației timpurii);
 8. Consolidarea cooperării dintre sectorul public și organizațiile neguvernamentale(prin: implicarea ONG-urilor în elaborarea politicilor publice și în stabilirea alocărilor bugetare; valorizarea expertizei ONG-urilor; dezvoltarea, în parteneriat, de servicii de specialitate pentru copii);
 9. Stimularea consultării și participării copiilor la luarea deciziilor (prin: întărirea Consiliilor Elevilor; asigurarea accesului copiilor la informații utile și adaptate; consultarea copiilor de către autorități);
 10. Eficientizarea monitorizării și coordonării implementării drepturilor copilului(prin: înființarea Avocatului Copilului; mandatarea unei unități specializate pentru coordonarea implementării drepturilor copilului și evaluarea aferentă; stabilirea organismelor responsabile pe plan local și județean de coordonarea asigurării drepturilor copilului) .

   

Vrei sa comentezi?