Academia de Studii Economice din București, scoate la concurs 7367 de locuri pentru admiterea la programele universitare de licenţă.

Astfel: 2951 de locuri la buget și 3516 la taxă la învățământul cu frecvență și 900 de locuri la învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Întregul proces de admitere se va desfășura exclusiv ONLINE iar înscrierile au loc în perioada 13–17 iulie.

Cei interesați trebuie să încarce documentele de concurpe platforma admitere.ase.ro, selectând opțiunile pentru programele de studii alese.

Concursul de admitere constă în:

-eseul motivațional, eliminatoriu;

-proba scrisă de competenţă lingvistică, eliminatorie, pentru candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină și nu au certificate de competență lingvistică, recunoscute de ASE (detalii);

-media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (70%) şi aceea a anilor de studii (30%).

Informații complete despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicată Admitere Licență2020 și pe pagina oficială de Facebook. De asemenea, informații suplimentare pot fi obținute prin e-mail admitere@ase.ro, telefonic 0213191900/01, interior 360, 306 sau prin Zoom, Skype, Google meet.

ASE pune la dispoziţia viitorilor săi studenţi peste 3 400 de burse de performanță, de studiu şi sociale, peste 550 de burse Erasmus, peste 5 000 de locuri în căminele proprii, numeroase parteneriate pentru stagii și practică la firme de top, 400 000 de volume în bibliotecă, spaţii moderne de învăţământ, alte facilităţi de învăţare.

Vrei sa comentezi?