Vrei să devii student la Academia de Studii Economice (ASE)? Atunci trebuie să știi ce ai de făcut.

   Anul ăsta te poți înscrie:

 • în perioada 11-13 iulie, între orele 8.00 – 16.00
 • pe 14 iulie, între orele 8.00 – 14.00
 • și pe 16 iulie, între orele 8.00 – 16.00.

   Dosarul de înscriere pentru licență trebuie să conțină următoarele acte:

 • cartea de identitate/pasaportul;
 • un dosar plic pe coperta căruia scrii: numele complet, adresa de e-mail şi numărul de telefon;
 • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original/copie legalizată/copie certificată conform cu originalul;

   Absolvenţii din iulie 2018 vor prezenta adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat, eliberată de liceu, în original/copie legalizată/copie certificată conform cu originalul, conform modelului elaborat de minister.

   Pentru absolvenții programelor de studii din strainatate, diploma de bacalaureat/adeverinta de absolvire va fi insotita de atestatul/adeverinta de echivalare emis/emisa de MEN – CNRED si dosarul de inscriere va fi vizat de Directia de Relatii Internationale din cadrul ASE;

 • foaia matricolă (sau echivalenta acesteia, din care rezultă mediile anilor de studii) în original/ copie legalizată/copie certificată conform cu originalul;
 • eseul (eseurile) motivaţional, datat şi semnat, privind alegerea ASE și a programului de studii care reprezinta prima opțiune pentru fiecare limba de predare a programelor din fisa de inscriere (conform modelului de pe ase.ro);
 • adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de către medicul de familie, în original/copie legalizată/copie certificată conform cu originalul, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru facultate;
 • copia legalizată/certificată conform cu originalul, a certificatului de naştere;
 • copia cărţii de identitate;
 • copia legalizată/certificată conform cu originalul, a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • două fotografii ¾;
 • bonul valoric/bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere, achitată la casieriile ASE;
 • declaraţia pe propria răspundere pe care candidatul o completează în sala de înscriere şi prin care declară că nu a fost student exmatriculat din ASE şi se angajează că: nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora.

Actele de studii si/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) redactate în altă limbă decât română vor fi însoțite de traduceri în limba română, legalizate.

Mai multe detalii despre procesul de admitere în cadrul ASE găsești AICI.

Vrei sa comentezi?