admitere-unatc

    Înscrierile la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L.Caragiale (UNATC) încep în luna septembrie. Până atunci absolvenții de liceu care doresc să urmeze cursurile facultăților din cadrul acestei universități au timp suficient să se pregătească pentru concursul de admitere.

    Candidații de la Facultatea de Teatru din cadrul UNATC pot opta, la înscriere pentru două specializări, cu excepția specializării scenografie și să plătească o singură taxă de înscriere de 150 de lei.

    Perioada de înscriere a fost stabilită pentru 3 -5 septembrie, între orele 9.30 – 14.00. În perioada 6-7 septembrie are loc vizionarea filmelor, iar în 8-21 septembrie susținerea probelor de admitere.

    La Facultatea de Film, înscrierea se va face tot în perioada 3-5 septembrie, între orele 9.30 și 17.00, la secretariatul Facultății de Film. Susținerea probelor va avea loc între 8-17 septembrie. Taxa de înscriere este de 200 de lei iar pentru specializarea Regie de film și TV de 100 de lei.

   Dosarul de concurs trebuie să conțină:

  • O cerere tip de înscriere
  • Diploma de baclaureat în original
  • Certificatul de naștere în copie legalizată
  • adeverință medicală tip (medic familie din care să rezulte că este apt pentru înscrierea la facultate);

    Candidații de la specializările “Artele spectacolului – Actorie” și “Artele spectacolului – Păpuși – Marionete”, vor trebui să prezinte și rezultatele examenului medical O.R.L., pe care îl pot efectua la orice medic specialist.

  Candidații pentru specializarea “Cinematografie, fotografie, media (Imagine de film și T.V.)”, vor efectua suplimentar, la orice medic specialist, un control oftalmologic, al cărui rezultat va figura pe adeverința medicală, cu mentiunea “apt – Imagine”. 6. adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare cu specificația buget sau taxă);

  • diplomă de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta în original (dupa caz) și o adeverință din care să rezulte detaliat pe ani, calitatea de student bugetat sau cu taxă;
  • 5 fotografii tip B.I.;
  • B.I./C.I. și copie
  • chitanță de achitare a taxei de înscriere la concurs;

Află mai multe despre admitere AICI.

Vrei sa comentezi?