inscriere_liceu

Ministerul Educației a publicat pe site calendarul admiterii la liceu pentru anul școlar 2013-2014.

Înscrierile pentru probele de aptitudini și de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, în funcție de profilul liceului, încep din 27 mai, iar înscrierile pentru repartizarea computerizată le vor face secretariatele școlilor în data de 5 iulie.

Unitățile de învățământ gimnaziale vor afișa oferta de școlarizare sau de formare profesională pe 1 mai, când elevii se vor putea informa despre ce profil, ce domenii sau calificări profesionale pot urma în învățământul liceal sau în cel profesional, se arată în calendar.

Între 13 și 31 mai, vor avea loc ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare.

Pe 5 iulie se va afișa la fiecare unitate de învățământ gimnazială, lista candidaților, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Tot atunci, secretariatele școlilor vor completa fișele de înscriere ale elevilor.

Pe 8 iulie se vor elibera fișele de înscriere pentru candidații care solicită să participe la admitere în alt județ. Înscrierea pentru probele de aptitudini are loc între 27 și 29 mai, urmând ca acestea să se țină între 30 mai – 1 iunie.

Rezultatele se vor afișa pe 3 iunie, în aceeași zi în care se vor depune contestațiile, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 4 iunie. Același calendar de admitere este valabil și pentru probele de limbă modernă sau maternă.

Calendarul Admiterii 2013_var Finala

Vrei sa comentezi?