de Prof. Vasilescu Irina, Școala Gimnazială Nr. 195, București

Romanian students at work

Proiectul “Alternative inovatoare în studiul matematicii”este un proiect Comenius–eTwinning cu conținut matematic derulat de elevi și profesori din șapte școli din țări diferite ale Europei.

Parteneri:  România (coordonator), Franța, Italia, Olanda, Spania, Polonia, Grecia

Durata : doi ani școlari (2013-2014 și 2014-2015)

Vârsta elevilor: 11-16 ani

Numar de participanți din școală: 6 profesori, aprox. 150 elevi

siglamica

 

 

Proiectul are ca scop creșterea motivației elevilor pentru studiul matematicii, punctul său de pornire bazându-se pe urmatoarele două idei principale:

         1. Numeroase studii din ultimii ani atrag atenția asupra diminuării motivației elevilor cu privire la matematică pe parcursul gimnaziului  și mai ales in ultimii ani ai acestuia, mergând pana la instalarea unei anxietăți si chiar fobii legate de acest obiect de studiu, văzut ca fiind difici și arid, mai ales în contextul stresului generat de apropierea examenelor, așteptarile părinților și ale profesorilor. În special elevii care nu obțin cu ușurință rezultatele academice dorite, ajung la concluzia că „nu sunt buni la matematică”. În acest context, numărul celor care se îndreaptă spre cariere în care e necesar studiul matematicii a scăzut dramatic la nivel european (12% în Europa față de peste 45% în China). Proiectul nostru își propune să favorizeze implicarea elevilor, prin crearea altei imagini a acestui obiect, în special pentru cei care nu ating încă performanțele dorite la această materie.

      2. În anul 1983 a fost lansată teoria Inteligențelor Multiple (Howard Gardner), care oferă o nouă interpretare a noțiunii de inteligență față de teoriile psihopedagogice anterioare (Jean Piaget). Astfel, inteligența nu ma este vazută ca o trăsătură standardizată, nativă, constantă pe parcursul vieții și cuantificabilă (de exemplu, masurabilă prin testele IQ). Gardner afirmă că există 8 tipuri de inteligență (verbală, logico-matematică, vizual-spațială, kinestezică, muzical-ritmică, naturalistică, interpersonală și intrapersonală). Ele coexistă în fiecare individ, dar unul/unele dintre ele sunt dominante la acea persoană. Tipurile de inteligență pot fi dezvoltate de-a lungul vieții și deseori dezvoltarea unora le amplifică și pe celelalte. Ele au sediul în zone diferite ale creierului și pot acționa simultan sau separat. Din punct de vedere pedagogic,  cunoașterea și folosirea tipului de inteligență al elevilor va eficientiza învățarea, știut fiind că există copii care învață mai bine din explicații scrise, alții din diagrame sau imagini, alții prin acțiune sau lucrând în grup etc. Elevii pot conștientiza modul lor propriu de învățare și pot aprecia, de asemenea, modul de învățare al colegilor, chiar dacă este diferit de al lor.

Obiectivele proiectului:

  • adaptarea metodelor de predare la diferite tipuri de inteligență, folosind abordari centrate pe elev
  • utilizarea metodelor de învățare prin cooperare, dezvoltarea competențelor de colaborare ale elevilor,
  • utilizarea TIC pentru modelarea situațiilor din viata reală, facănd conținutul matematic relevant pentru elevi,
  • dezvoltarea capacității elevilor de a folosi matematica pentru înțelegerea și rezolvarea problemelor din lumea reală,
  • dezvoltarea autonomiei elevilor și a competențelor lor de învățare independentă,
  • promovarea respectului reciproc, toleranței și înțelegerii pentru elevii cu abilități diferite,
  • facilitarea dialogului și a egalității de șanse, chiar și pentru elevii cu rezultate mai slabe,
  • creșterea stimei de sine a elevilor,
  • înțelegerea rolului cultural și istoric al matematicii,
  • încurajarea și dezvoltarea diferitelor moduri de gândire și a gândirii critice.

Activități:

Romanian students at work

 

            Activitățile proiectului  sunt de doua tipuri: locale și transnaționale.

         La nivel local, toate școlile partenere vor dezvolta și partaja on-line activități  pentru câte un (același) tip de inteligență pe o perioadă de aproximativ două luni, activitățile având loc într-o singură școală, toate sau doar o parte din școlile participante la proiect. Exemple  de activități: integrame, hărți conceptuale, cuvinte încrucișate, povestiri matematice (inteligența verbală), WebQuests, puzzle-uri, codificare de mesaje (logică), video/melodii inspirate de concepte matematice (muzicală/artistică), vânatoare de comori, construcții matematice, studiul influenței matematicii în sport (kinestezică), reprezentări geometrice cu GeoGebra, origami, pavaje matematice, recunoașterea geometriei în artă/arhitectură (vizual/spațială), jocuri matematice de grup, statistici legate de viața tinerilor, analiza prejudecăților legate de matematică (interpersonală), studiul simetriei în natură, aspecte matematice în biologie sau geografie (naturalistică). Mijloacele folosite vor fi diverse, de la obiecte concrete la aplicații software. Profesorii vor face observații, vor compara activitățile, le vor evalua, vor extrage metode aplicabile și in alte școli partenere. La nivel transnațional, vor avea loc întâlniri ale tuturor școlilor partenere astfel: în anul școlar 2013-2014 în Franța, Italia și Polonia, iar în anul școlar 2014-2015 în Spania, Grecia, Olanda și România. În timpul fiecarei reuniuni de proiect, toți participanții la reuniune vor crea activități pentru același tip de inteligență, planificate de către școala gazdă, în acord cu toate echipele. Activitățile vor fi evaluate într-un raport scris, după fiecare reuniune.

         Produse finale principale:

         1 Kit didactic format din:
a. un blog/DVD conținând materiale de învățare utile pentru a fi replicate/utilizate în școli
b. un ghid al profesorului (on-line/tiparit) – cuprinzând metode și strategii pentru predarea matematicii cu ajutorul inteligențelor multiple.

        2. La nivelul participanților:
• interes și implicare crescută la orele de matematică
• rezultate școlare îmbunătățite
• dezvoltarea de noi strategii de predare
• competențe sporite pentru profesori și elevi

          Primele activități sunt deja vizibile în spațiul virtual și pe pagina wiki a proiectului. Până în prezent au avut loc activitățile legate de inteligența interpersonală și intrapersonală. Astfel, elevii au studiat din punct de vedere statistic preferințele și  preocupările colegilor lor, au intocmit biografii ale unor matematicieni celebri, nu doar în format powerpoint, ci și creând profile fictive de Facebook pentru aceștia, au caracterizat numeric țările partenere prin intermediul unor postere interactive, au calculat comparativ costul aceleiași prăjituri în toate cele șapte țări participante la proiect, au aflat care este tipul lor de inteligență dominant și au răaspuns la un chestionar privind atitudinea lor față de matematică.Toate acestea sunt vizibile pe pagina dedicată din spațiul virtual eTwinning al proiectului.

IMG_1102

       În perioada  17-22. oct. 2013 o delegație formată din doi elevi și doi profesori s-a deplasat la Charleville-Mezieres, Franța, fiind invitată de către școala parteneră Lycée FRANCOIS BAZIN, ca să ia parte la prima întâlnire de proiect. Tema întâlnirii a fost “Utilizarea inteligenței interpersonale și intrapersonale în studiul matematicii”. Au luat parte la întâlnire elevi și profesori din toate cele 7 școli partenere din România, Franța, Italia, Olanda, Grecia, Spania și Polonia. Numărul de participanți a fost de aproximativ 45. Elevii din România au fost cazați în familii de către partenerii lor de proiect francezi.

IMG_1024

      Cele mai interesante activități au fost vânătoarea de comori matematică în oraș și crearea în comun a unui chestionar online, care a fost punctul central al concursului final. Elevii au creat atât întrebările, folosind instrumente web 2.0, cât și un buzzer electronic cu ajutorul căruia își anunțau răspunsul. În final, câștigătorii au fost distinși cu medalii. Această activitate a fost deosebit de motivantă pentru elevi,  prin îmbinarea spiritului de colaborare cu cel de competiție.

       Considerăm că deplasarea și-a atins pre deplin obiectivele, atât prin activitățile desfășurate, care s-au pliat perfect pe tema întâlnirii, dar și prin schimbul de experiență și comunicarea cu colegii din alte țări.

Vrei sa comentezi?