Perioada de timp în care o persoană urmează studii universitare poate fi inclusă în stagiul de cotizare pentru pensie.

În plus, în funcție de studiile universitare urmate, perioadele pot fi luate în considerare doar la obținerea anumitor categorii de pensie. Printre acestea se numără și cele în care asiguratul a urmat cursuri universitare de licență și/sau de doctorat, scrie avocatnet.ro.

   Mai exact, categoriile de pensie pentru care se poate lua în considerare, la calcularea stagiului de cotizare, perioada de studii de licență sunt:

  • pensia pentru limita de vârstă;
  • pensia de invaliditate;
  • pensia de urmaș.

   Totuși, în ceea ce privește studiile universitare de doctorat, nu există o restricție în acest sens.

   Pe de altă parte, perioada studiilor de masterat nu este valorificată, în prezent, la calcularea stagiului de cotizare pentru obținerea vreunei pensii.

   Persoanele care au urmat studii de licență la mai multe instituții de învățământ superior pot să beneficieze de asimilarea unei singure perioade. Totuși, această regulă nu este valabilă și în cazul studiilor de doctorat.

   Includerea anilor de studii universitare în stagiul de cotizare depinde, totuși, de îndeplinirea anumitor condiții impuse de lege.

   Astfel, pentru studiile de licență, condițiile sunt ca asiguratul să le fi urmat la zi, să le fi absolvit cu diplomă de licență și, în perioada respectivă, să nu fi obținut venituri pentru care se datorează plata contribuției de asigurări sociale.

   Referitor la studiile de doctorat, singura condiție ce trebuie îndeplinită este ca asiguratul să nu realizeze venituri pentru care trebuie plătite contribuții de asigurări sociale.

   Pe de altă parte, anii de studii superioare nu sunt incluși în stagiul de cotizare dacă studenții au lucrat în timpul facultății.

   În momentul de față, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, în cazul bărbaților, și de 63 de ani, în cazul femeilor. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar cel complet este de 35 de ani, indiferent de sex.

Vrei sa comentezi?