Primele rezultate ale examenului de Definitivat au fost publicate pe site-ul edu.ro. Rata de promovare este 75,75% (mai mare decât anul trecut când a fost 63,71%).

   În această sesiune, 8.670 de candidați au dobândit dreptul de a susține proba scrisă, potrivit datelor transmise de Ministerul Educaţiei. Au fost prezenți în sălile de examen 8.101 candidați (93,44%), 695 de candidați s-au retras, 5 candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă, iar 4 lucrări au fost anulate în centrele de evaluare.

   Astfel, din totalul de 7.397 de candidaţi evaluați la proba scrisă, 5.603 de candidaţi au obținut note între 8 şi 10. Dintre aceștia, 169 de candidaţi au fost notați cu 10. 301 candidați au primit note sub 5.

   Ponderea mediilor între 8 şi 10 atinge procente de peste 80% în judeţele Gorj (84%), Dolj (82%), Argeș (81,9%), Cluj (81,1%) și în municipiul București (80,54%). Spre deosebire de anii anteriori, în niciun județ nu s-a înregistrat o rată de promovare sub 50%. Rate relativ reduse se consemnează în judeţele Olt (64,9%), Călărași (63,5%), Vaslui (60,6%) și Covasna (57,1%).

   Afişarea primelor rezultate a avut loc astăzi, 24 iulie, atât la centrele de examen, cât şi online, pe site-ul definitivat.edu.ro.

    Candidaţii pot depune contestaţie până pe 25 iulie, ora 14.00. Rezultatele finale se afişează la centrele de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro în data de 27 iulie 2018.

Au putut participa la proba scrisă candidații care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii:

  • efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an,
  • calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”,
  • media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

   O persoană poate susține proba scrisă de cel mult trei ori fără a plăti taxă. Ulterior, susținerea examenului va fi condiţionată de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educaţiei. De asemenea, persoanele care nu au promovat se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de practică de un an şcolar.

Vrei sa comentezi?