examen_definitivat

Centrul Național de Evaluare și Examinare  a publicat pe internet modele de subiecte pentru examenul național de definitivare în învățământ din acest an.

Astfel, la adresa http://subiecte2013.edu.ro/2013  au fost publicate un model-cadru de structură de subiect și de barem de evaluare pentru examen, precum și modele de subiecte pe discipline și bareme de evaluare și notare pentru acestea.

Structura probei scrise din cadrul examenului va cuprinde, pentru fiecare dintre disciplinele la care se susține examenul, câte trei subiecte, fiecăruia fiindu-i alocate câte 30 de puncte. Vor fi acordate 10 puncte din oficiu, iar nota finală va fi calculată prin împărțirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

Toate subiectele sunt obligatorii, iar timpul de lucru efectiv este de patru ore.

Potrivit Ministerului Educației, modelele de subiecte și bareme vor fi utilizate în programele pentru pregătirea debutanților, desfășurate de Casele Corpului Didactic.

Vrei sa comentezi?