Părinții care-și doresc ca micuții lor să meargă, din toamnă, la creșă pot depune deja cererile de înscriere la unitățile din localitățile de domiciliu. Restul dosarului va fi însă completat în vară. Potrivit legii, acceptarea în unitățile de educaţie antepreşcolară se face în ordinea depunerii dosarelor și în limita locurilor disponibile.

Părinții care vor să fie siguri că vor prinde un loc la o creșă de stat pentru cei mici au depus deja o cerere de înscriere. Acesta este doar un prim pas. Începând din luna iulie, părinții vor trebui să depună un dosar cu o serie de acte.
– cererea de înscriere (tip); anexată
– dosar plic
– copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori, copia hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei; (originalele se vor prezenta funcţionarului de la ghişeu) – adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor/reprezentanţii legali din care să rezulte că raportul de muncă/serviciu este activ şi venitul brut al lunii precedente;-în original
– adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menţioneze că respectivul copil este sănătos clinic şi apt pentru intrarea în creşă- în original
– copie după certificatul de naştere al copilului;

Dosarul medical

La intrarea în colectivitate a copilului, părinții vor depune și un dosar medical cu: – avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24 – 48 de ore înainte de a începe frecventarea unităţii. 
– analize medicale: (testare la tuberculină, examen coproparazitologic, examen coprocultură şi exudat faringian pentru copil) emise cu maxim 30 de zile anterioare;
– fişa de imunizări întocmită conform prevederilor Ministerului Sănătăţii (avizul epidemiologic cu vaccinările efectuate la zi eliberat de medicul de familie).

Și pentru reînscrierea copiilor care frecventează deja creșa, părinții trebuie să depună cerere. 

Vrei sa comentezi?