burse-sociale-studenti

   Bursele sociale sunt de trei ori mai mici decât prevede legea.

   Așa susține o analiză lansată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și realizată în 22 de universități din România.

   Cei de la ANOSR spun că universitățile sunt obligate ca, în baza legii liberului acces la informații de interes public, să furnizeze date legate de cazurile sociale, însă mai mult de jumătate dintre acestea nu sunt transparente și ascund informații despre abandonul universitar sau măsurile luate de universitate pentru reducerea acestui fenomen.

   Chiar dacă Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior recomandă ca bursele sociale să fie de 575 de lei în vederea acoperirii costurilor de cazare și masă, în realitate universitățile alocă în medie 222 de lei pentru o bursă de acest fel.

   Analizând abandonul universitar pentru promoția de studenți care a finalizat studiile în 2013 și care s-au înmatriculat în 2007 (pentru programele de studii de 6 ani), în 2009 (pentru programele de studii de 4 ani) și în 2010 (pentru programele de studii de 3 ani), ANOSR a constatat că 39.07% dintre studenți au abandonat studiile până la momentul în care ar fi trebuit să le finalizeze. Practic, aproape jumătate dintre studenții din această promoție care s-au înscris în anul I, au fost nevoiți să renunțe la studii din varii motive.

    În urma acestui studiu, studenții solicită Ministerului Educației să ia măsuri pentru reducerea abandonului universitar și să întreprindă demersuri pentru a face din sistemul de burse un mecanism eficient, care să sprijine performanța, dar care să și ajute studenții din medii defavorizate să aibă șansa unei educații superioare.

    Printre propunerile concrete enumerate de ANOSR în analiză se numără: creșterea fondului național de burse cu 15% pentru creșterea valorii bursei sociale până la valoarea recomandată de către CNFIS, stabilirea unui plafon de minim 30% pentru bursele sociale din fondul total de burse alocat de universități, stabilirea unui cuantum minim aferent bursei sociale pe zone de dezvoltare care să acopere cheltuielile de cazare și mâncare, stabilit de CNFIS și eliminarea criteriilor de performanță în vederea acordării burselor sociale, inclusiv obligativitatea de a fi student integralist.

Vrei sa comentezi?