Statutul Studentului, prima inițiativă legislativă care aparține 100% studenților, adoptat de Ministerul Educației la propunerea ANOSR, garantează studenților și în sesiune o serie de drepturi de care aceștia pot beneficia! 

Statutul-Studentului

    Profesorii nu pot sa dea examen după bunul plac ci sunt obligați să își respecte promisiunile de la începutul anului! În acest sens, Statutul Studentului spune că studenții au dreptul de a fi informați  cu privire la programă și la modalitățile de evaluare încă de la începutul semestrului, iar orice modificare a acestora se poate face doar cu acordul studenților. Profesorii sunt de asemenea obligați să publice și să respecte baremul de notare.

    Studenții care au o dizabilitate certificată medical pot beneficia de o modalitate de evaluare separată, adaptată nevoilor lor, cu respectarea cerințelor cursului.

   Dacă un student consideră că a fost nedreptățit, are dreptul la contestație. Mai mult, profesorul care a evaluat inițial lucrarea nu poate face parte din comisia de contestație! Astfel, devine mult mai greu ca subiectivitatea evaluatorului să afecteze nota finală!

    Atunci când realizează studii și articole de specialitate, studenții beneficiază de drepturi de proprietate intelectuală. Cu alte cuvinte, profesorii nu își mai pot asuma rezultatele muncii studenților fără recunoașterea adecvată a acestora!

    Studenții mai trebuie să știe că au dreptul de a accesa toate regulamentele universității, de a primi răspuns scris la cereri și de a face sesizări atunci când constată nereguli.

   Cei care constată încălcări ale prevederilor menționate sunt încurajați să le documenteze și să le trimită și către platforma student.romaniacurata.ro, portalul studențesc anticorupție lansat de Alianța Natională a Organizațiilor Studențești din România în parteneriat cu Societatea Academică din România!

    Statutul Studentului este denumit oficial Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului și a fost adoptat prin Ordin de Ministru în 30 Martie 2012. Acesta are caracter obligatoriu pentru toate universitățile din România.

Vrei sa comentezi?