central_european_university

Centrul Educația 2000+ București anunță programul de burse de studii la Universitatea Central Europeană (CEU) – Budapesta.

Programul se adresează studenților aflați în ultimul an de studiu sau absolvenților care au obținut diploma de licență în cadrul unei institutii de învățământ superior acreditate.

Universitatea Central Europeană oferă programe de masterat și doctorat pentru anul universitar 2013-2014.

Cursurile, cu predare în limba engleză, se vor ține la sediul universității din Budapesta. Nu există un număr prestabilit de burse acordate studenților din România. Bursele de studii pot fi integrale sau parțiale și depind de rezultatele procesului de selecție.

Domeniile de studiu sunt: economie (MA, PhD), politici și științele mediului (MS, PhD), studii de gen (MA, PhD), istorie (MA, PhD), politici publice (MA), relații internaționale și studii europene (MA), studii juridice (LLM, MA, SJD), matematică (MS, PhD), studii medievale (MA, PhD), nationalism (MA), filosofie (MA, PhD), științe politice (MA, PhD), sociologie și antropologie socială (MA, PhD), științe cognitive (PhD).

Înscrierea se va face online http://www.ceu.hu/admissions/apply pâna la data de 24 ianuarie 2013.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

  1. formularul de înscriere disponibil pe pagina web a CEU: https://apply.embark.com/Grad/CEU/68/.;
  2. două scrisori de recomandare pentru programele de masterat și trei scrisori de recomandare pentru programele de doctorat în limba engleză, trimise de preferință electronic (via Embark) sau prin poștă;
  3. curriculum vitae și lista lucrărilor publicate (dacă este cazul);
  4. versiunea electronica (scanata) a diplomei de licență sau a adeverinței de student pentru cei în ultimul an de studii, în limba engleză; *
  5. versiunea electronică (scanata) a foii matricole/Supliment la Diploma în limba engleză; *
  6. un eseu/plan de cercetare specific fiecărui departament – informații disponibile la adresa:http://www.ceu.hu/academics/schools-departments
  7. taxa de înscriere – 40 USD de persoana – se achită cu card bancar sau cec electronic înaintea trimiterii aplicației.
  8. certificat de limba engleză agreat de CEU. Candidații care vor trece de etapa de preselecție și nu au un certificat de limba engleză agreat de CEU (http://www.ceu.hu/admissions/requirements#language) vor susține un test de tip TOEFL organizat de către Centrul Educația 2000+ București și CRDE Cluj în martie 2013.

* Copiile dupa diplomă și foaia matricolă trebuie traduse în limba engleză de către un traducator autorizat.

În data de 16 februarie 2013 se vor organiza teste departamentale pentru următoarele departamente: economie, studii juridice, științe politice, matematică și studii medievale.

CEU ofera de asemenea posibilități de studiu și în cadrul CEU Business School. Detalii puteți obtine la adresa http://business.ceu.hu.

Vrei sa comentezi?