universul_cunoasterii_prin_lecturaElevii din mediul rural vor avea șansa să participe la un concurs național „Universul cunoașterii prin lectură”. Concursul este destinat elevilor din școlile gimnaziale și are ca obiectiv valorificarea competenței de lectură. 

Concursul va cuprinde etapa pe comună, etapa județeană și cea națională.  La primele două etape elevii vor susține o probă scrisă de două ore.

La etapa națională, echipajele vor susține două probe: de prezentare a unui portofoliu și o probă scrisă, cu durata de două ore.

Concursul va cuprinde exerciții de logică a comunicării, perspicacitate, rezolvarea de probleme cotidiene, studii de caz, care să implice valorificarea elementelor de cultură generală, prin coroborarea informațiilor pe care elevii le dețin prin parcurgerea programelor școlare.

Subiectele pentru etapa națională vor evalua deopotrivă competențele de comunicare orală și scrisă la limba și literatura română ale elevilor și elementele de cultură generală specifice gimnaziului cu respectarea programei și a particularităților de vârstă ale concurenților și de mediu geografic de proveniență.

La etapa națională, din fiecare județ va participa câte un echipaj alcătuit din patru elevi (câte unul pentru fiecare clasă gimnazială), atât de la școli cu predare în limba română, cât și de la școli cu predare în limbile minorităților naționale.

Etapa națională din 2013 are ca temă a portofoliului „Incursiune în universul cunoașterii”

Foto: toonaripost.com

Vrei sa comentezi?