CC

   Casa Studenților București derulează în luna iunie 2015 proiectul de educație non-formală “Centrul de Consiliere pentru Tineri”, finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului.

   Proiectul are ca obiectiv general sprijinirea tinerilor în dobândirea deprinderilor de viață independentă, prin dezvoltarea capacității acestora de a căuta și găsi locuri de muncă potrivite pregătirii și abilităților lor profesionale, sau în demersul de a înființa și dezvolta afaceri proprii.

   Tinerii vor fi îndrumați spre valorificarea eficientă a resurselor  individuale, centrarea pe acțiunile pozitive, raportarea  experienței proprii la performanțele domeniului de activitate, asumarea de responsabilități, cultivarea unei gândiri planificate, începând cu determinarea scopului acțiunii proiectate și terminând cu autoevaluarea rezultatelor obținute.

   De asemenea, proiectul promovează principiile culturii antreprenoriale și orientarea către creșterea calității și productivității muncii pentru schimbarea în bine a comunității.

    Informaății suplimentare : www.centruldeconsiliere.blogspot.ro

Vrei sa comentezi?