apicultori

   Facultatea de Zootehnie din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași în colaborare cu Camera Agricolă Județeană Iași vin în spijinul apicultorilor care dețin o afacere în domeniul apicol, prin organizarea unor cursuri de instruire referitoare, în special, la producerea mătcilor.

   Primul curs se va desfășura pe data de 1 noiembrie 2015, în cadrul Facultății de Zootehenie, la etajul I, va începe la ora 9,00 și va avea durata de o zi. “Apicultorii trebuie să conștientizeze faptul, că principiul de baza al stupăritului de succes, este reprezentat de o matcă cu un potențial genetic ridicat, care poate asigură o descendență de calitate, fapt ce va influența: producția de miere, starea de sănătate, blândețea albinelor, instinctul de roire, precum și celelalte însușiri biologice mostenite genetic. În contextul globalizării economiei și al accentuării concurenței, exploatarea unor rase de albine performante, cu un potențial genetic ridicat reprezintă o condiție esențială pentru toți apicultorii din România, indiferent de mărimea acestora”, a precizat șef lucrări dr. Gabriel HOHA, cadru didactic la Facultatea de Zootehnie.

   Cursul cuprinde informații de un înalt caracter tehnologic și științific, prelegerile fiind susținute de  Prof.univ.dr. Ștefan LAZĂR, Dr. Ing. Lia MĂGDICI, Ing. Vlad BĂLTEANU, Ing. Relu COJOCAR și Șef lucr.dr. Gabriel HOHA, tematica abordată fiind următoarea: caracteristicile morfo-fiziologice ale albinelor, matca – rolul ei în evoluția și involuția coloniei de albine, selecția și ameliorarea la albine, metode de obținere artificială a matcilor, creșterea numărului coloniilor de albine, măsuri de finanțare europene nerambursabile pentru apicultori.

   Prin aceste cursuri de instruire, organizatorii doresc să sprijine, în special, dezvoltarea micilor apicultori astfel încât aceștia să facă pasul de la o stupina de familie la una cu un caracter comercial, modernă și rentabilă economic, cu ajutorul cărora apicultorii să poată intra pe piața europeană a produselor apicole.

Vrei sa comentezi?