Noul ministru al Educației, Valentin Popa, a aprobat un ordin care prevede includerea în planurile de învățământ pentru toate programele de studii universitare a cursurilor de etică și integritate academică, se arată într-un comunicat.

​Mai exact, începând cu anul universitar 2018-2019, cursurile de acest tip devin obligatorii în cadrul studiilor universitare de masterat și doctorat. Și asta deoarece în aceste cicluri de studiu creația individuală și cercetarea științifică au o pondere majoritară.

Pentru studiile universitare de licență, cursul are deocamdată caracter opțional, întrucât partea de creație are o pondere mai mică.

Pe de altă parte, studenții sunt nemulțumiți și spun că mai puțin de o cincime din măsurile dorite de ei au fost realizate în primul an de guvernare PSD-ALDE.

Printre cele mai importante măsuri propuse de studenți și nerealizate de decidenți, total sau parțial, se numără:

 • creșterea semnificativă a finanțării de bază a învățământului superior;
 • finanțarea universităților în funcție de indicatori și criterii majoritari de performanță;
 • operaționalizarea unei platforme online, accesibilă tuturor, care să indexeze toate lucrările de licență, master și doctorat realizate în universitățile acreditate din sistemul de învățământ superior românesc;
 • implementarea unui sistem de sancțiuni clar și ușor de aplicat în situațiile în care se constată încălcări ale normelor de etică și integritate academică
 • locuri finanțate de la bugetul de stat pentru ciclurile de licență și master, acordate în funcție de criterii sociale;
 • construirea/amenajarea a cel puțin 20 000 de noi locuri de cazare pentru studenți, la nivel național;
 • asigurarea unei finanțări care să permită angajarea a cel puțin unei resurse umane specializată (consilier în carieră, sociolog, psiholog) pentru fiecare 500 de elevi/studenți;
 • reformarea sistemului de formare inițială a cadrelor didactice;
 • adoptarea unei strategii de internaționalizare a învățământului superior din România și sprijinirea financiară a universităților performante pentru a se promova la nivel internațional și pentru a urca în topurile internaționale.

Cele mai importante măsuri luate în acest prim an de guvernare, care au avut impact cu adevărat semnificativ în viața studenților, sunt:

 • creșterea fondului de burse studențești și acordarea lor pe tot parcursul anului universitar (cu peste 200%);
 • adoptarea unor noi criterii generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți, care să țină cont de realitățile actuale și care să eficientizeze aceste mecanisme de sprijin pentru studenți;
 • burse sociale cumulabile cu celelalte tipuri de burse și care să acopere în mod real cheltuielile lunare;
 • implicarea studenților în toate procesele de evaluare și asigurare a calității;
 • transport feroviar intern gratuit pentru studenții din instituțiile de învățământ superior, forma de învățământ cu frecvență (din păcate, limitat momentan la vârsta de 26 de ani).

Vrei sa comentezi?