Fiecare școală din București trebuie să anunțe care va fi algoritmul de repartizare a elevilor care sunt înscriși în clasa pregătitoare.

Școlile pot repartiza elevii fie în ordine alfabetică, fie prin tragere la sorți în ședință publică, fie va fi tras la sorți învățătorul de la clasă. Așa sună recomandările de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București trimise către toate școlile.

Distribuirea în ordinea alfabetică presupune distribuirea pe clase în funcție de poziția candidatului și numărul de clase existente.

De exemplu, prin planul de școlarizare sunt propuse 3 clase pregătitoare, iar dispunerea se va face astfel:

➢ Elevul de la poziția 1 va ocupa loc în clasa A.

➢ Elevul de la poziția 2 va ocupa loc în clasa B.

➢ Elevul de la poziția 3 va ocupa loc în clasa C.

După fiecare grupare de câte trei elevi repartizați, se va relua algoritmul

O altă variantă care poate fi aleasă de școli este distribuirea cadrelor didactice la clasă prin tragere la sorți a învățătorului/profesorului pentru învățământ primar.

ISMB arată că directorii de școală pot veni și cu alte soluții în cadrul ședințelor de lucru din perioada imediat următoare.

​Înscrierea la clasa pregătitoare începe pe 4 martie când părinții completează online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor cererile-tip de înscriere.

Vrei sa comentezi?