Consiliul Național al Elevilor propune 5 măsuri pentru recuperarea cursurilor suspendate. 

Se preconizează că școlile își vor relua programul obișnuit după vacanța de Paște, la data estimativă 21 aprilie, însă acest lucru va depinde exclusiv de evoluția cazurilor de Coronavirus depistate în România.

Astfel, în urma consultării elevilor din România, Consiliul Național al Elevilor emite următoarele propuneri:

Anul școlar nu trebuie înghețat, iar amânarea examenelor naționale trebuie evitată 

Amânarea examenelor naționale ar fi o măsură ce ar aduce cu sine o serie de dezavantaje pentru elevi: impune o posibilitate ca elevii care nu vor mai avea ocazia de a susține examenele naționale în a doua sesiune să nu mai aibă opțiune de a urma cursurile unui liceu, dublată de lipsa consilierii vocaționale și profesionale a elevilor, iar viitorii absolvenți de liceu se vor afla în situația de a nu mai putea opta pentru continuarea studiilor într-o instituție de învățământ superior.

Emiterea unui ordin de ministru prin care să fie anulată prevederea care instituie un număr minim de note care trebuie obținute de fiecare elev/disciplină de studiu 

Elevii trebuie să obțină, la fiecare disciplină de studiu, un număr minim de note care se calculează astfel: numărul de ore/săptămână studiate în cadrul acelei discipline + 1. 

În momentul în care elevii se vor întoarce la școală, aceștia trebuie să se concentreze pe dezvoltarea unor conținuturi necesare în raport cu anumite competențe reglementate la nivel național, nu să adopte fenomenul fuga după note, care și-a demonstrat ineficiența și a dus la o scădere a calității în sistemul educațional. 

Eficacitatea cursurilor online trebuie monitorizată riguros de către Ministerul Educației și Cercetării, valorificându-se și principiul egalității de șanse 

Deși ne putem mândri cu faptul că profesorii și elevii fac eforturi pentru a transpune actul educațional în spațiul virtual, această transpunere se realizează fără o strategie și un plan de acțiune corelat cu nevoile elevilor, fără a se valorifica principiul egalității de șanse și fără un plan de măsuri concret pentru a garanta accesul tuturor copiilor la cursurile online. 

Recuperarea cursurilor trebuie realizată și fizic, prioritare fiind disciplinele la care se vor susține probe în cadrul examenelor naționale și discipline specifice profilului

Orele pierdute trebuie recuperate și fizic, însă fără a se neglija sănătatea mintală și bunăstarea elevului, ci prioritizându-se materiile la care elevii vor susține examenele naționale, dar și disciplinele specifice profilului. Programul trebuie să fie unul flexibil, la care comunitatea școlară să se poată adapta fără tulburarea procesului educațional.

Guvernul României trebuie să investească în programe de formare continuă a profesorilor astfel încât aceștia să poată livra cu profesionalism conținuturi prin instrumente digitale, dar și în achiziționarea infrastructurii necesare pentru ca fiecare copil să aibă acces la digitalizarea educației (device-uri, abonament de date)

Guvernului României trebuie să inițieze un program social prin care să fie achiziționate device-uri prin care elevii se pot conecta la Internet și pot accesa aceste resurse educaționale deschise.

Vrei sa comentezi?