Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) a transmis, luni, propunerile pe care le doresc implementate, de către guvernanţi, pentru un climat educaţional sănătos, în beneficiul elevilor.

Structura anului școlar

O structură fixă a anului şcolar, astfel încât cursurile să înceapă în fiecare an pe 1 septembrie şi să se încheie pe 1 iunie. Acum, CNE arată că beneficiile unei astfel de structuri sunt unele care nu pot fi trecute cu vederea, pentru că aceasta ar preveni situaţiile în care data începerii anului şcolar ar fi influenţată de factori externi, precum operatorii sectorului de turism. 

Acces la consiliere psihologică de calitate în mediul educaţional 

Pentru a garanta această facilitate, este important ca posturile de consilier şcolar să fie deblocate. Gestionarea defectuoasă din ultimii ani a modului în care elevii au acces la consiliere psihologică de calitate a determinat ca raportul dintre elevii ce beneficiază de acest serviciu şi prestatorii de servicii – consilierii şcolari – să fie de 1 la 800 (statistică relevată de raportul realizat de organizaţia Salvaţi Copiii în anul 2017).

Includerea Consiliului Naţional al Elevilor pe lista partenerilor sociali în cadrul Comisiei de Dialog Social ce acţionează în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale 

„Reprezentanţii elevilor din România merită să fie trataţi drept un real partener de dialog social şi merită să fie incluşi de drept în procesul decizional de la nivel central, întrucât structura Consiliului Naţional al Elevilor se bucură de o reală reprezentativitate, date fiind modul nostru de funcţionare piramidal (având structuri şcolare şi structuri judeţene) şi modul democratic prin care sunt aleşi aceşti elevi reprezentanţi (prin alegeri democratice, organizate de elevi pentru elevi, în fiecare şcoală din România)”, arată CNE. 

Burse în fiecare localitate din România, al căror cuantum minim să fie stabilit anual, prin Hotărâre de Guvern

Consiliul Naţional al Elevilor consideră prioritar ca, pentru a evita cazurile în care bursele sunt oferite în cuantumuri mult prea mici, chiar şi în cazul burselor sociale, unde cuantumurile nu reflectă nevoile de subzistenţă (burse de 8 lei pe lună, în localităţi din judeţul Arad), cuantumul minim trebuie impus autorităţilor publice locale, anual, prin Hotărâre de Guvern.

Această măsură ar contribui la impunerea echităţii în sistemul de educaţie, dar şi la diminuarea diferenţelor drastice în ceea ce priveşte situaţia acordării burselor în mediul rural comparativ cu mediul urban, de exemplu.

Blocarea imediată a proiectului legislativ prin care se doreşte acordarea statutului de autoritate publică profesorilor 

Consiliul Naţional al Elevilor se opune, cu fermitate, propunerii legislative prin care se doreşte investirea cadrelor didactice cu statutul de autoritate publică. „În cadrul misiunii şi viziunii noastre, educaţia de calitate primează, iar acest deziderat nu poate fi obţinut decât prin colaborarea tuturor părţilor interesate, anume elevi, profesori şi părinţi ca membri ai comunităţii şcolare. În ciuda acestui fapt, nu considerăm deloc benefic investirea cadrelor didactice cu statutul de autoritate publică, întrucât suntem de părere că respectul la care profesorii tind din partea elevilor şi părinţilor, respect absolut necesar pentru buna desfăşurare a actului instructiv-educativ, nu poate fi reglementat printr-o lege„.

Dotarea corespunzătoare a cabinetelor şcolare din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar 

Ținând cont de faptul că, în prezent, cabinetele şcolare nu sunt dotate corespunzător, CNE solicită realizarea imediată a unui parteneriat strategic între ministerele de resort (cel responsabil de educaţie şi cel responsabil de sănătate) în vederea dotării corespunzătoarea a cabinetelor şcolare cu resursele necesare optimizării servicilor prestate în cadrul acestora. 

Continuarea demersurilor necesare pentru ca, până la sfârşitului anului şcolar 2019-2020, niciuneia dintre unităţile de învăţământ preuniversitar din România să nu îi lipsească un grup sanitar dotat corespunzător, situat în interior său

„În acest sens, solicităm reluarea acestui proiect, astfel încât, până la finalul acestui an şcolar, nu va exista niciun elev din România nevoit să meargă la toaletă în curtea şcolii, iar fiecare şcoală din România va dispune de un grup sanitar dotat corespunzător cu resurse igienico-sanitare, situat în interiorul unităţii de învăţământ. De asemenea, se propune colaborarea cu autorităţile publice locale astfel încât acestea să acorde, prin finanţarea complementară, sume suficiente, care să acopere aceste nevoi.”.

Diminuarea abandonului şcolar prin măsuri care să vizeze decontarea integrală pentru elevii navetişti şi garantare subvenţionării preţurilor pentru elevi  

a. Acordarea reducerii de minimum 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic”, mai transmite CNE. 

b. Decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu   

Vrei sa comentezi?