Pe 22 mai începe înscrierea candidaților pentru examenul de Bacalaureat 2017.

   Prima probă, cea pentru ”evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română” va avea loc pe 6 și 7 iunie.

Calendar Bacalaureat 2017: Sesiunea iunie-iulie 2017

 • 22 – 26 mai 2017 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 6 – 7 iunie 2017 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 8 – 9 iunie 2017 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 9, 12 – 13 iunie 2017 – Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 14 – 16 iunie 2017 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 26 iunie 2017 – Limba și literatura română – proba Ea) – probă scrisă
 • 27 iunie 2017 – Limba și literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
 • 28 iunie 2017 – Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
 • 30 iunie 2017 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – probă scrisă
 • 5 iulie 2017 – Afișarea rezultatelor (până la ora 16:00) și depunerea contestațiilor (orele 16:00 – 20:00)
 •  6 – 9 iulie 2017 – Rezolvarea contestațiilor
 • 10 iulie 2017 – Afișarea rezultatelor finale.

   Pentru sesiunea de toamnă a Bacalaureautului 2017, înscrierea candidaților se va face în perioada 11 – 14 iulie, cu două excepții – înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe se va face pe 27 iulie 2017. Afișarea rezultatelor finale pentru a doua sesiune de Bacalaureat este programată pe 6 septembrie.

   La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

Vrei sa comentezi?