evaluari-elevi-gimnaziu

   Evaluările pentru calsele a II-a, a IV-a și a VI-a vor avea loc între 23 mai și 10 iunie, potrivit metodologiei publicate de Ministerul Educației.

   Metodologia de organizare a acestor testări este publicată pe www.edu.ro, la fel și calendarul acestor evaluări.

   Potrivit acestuia din urmă, evaluările vor avea loc în perioada 23 mai – 10 iunie, astfel:

  • clasa a VI-a (23 mai: Limbă și comunicare, 24 mai: Matematică și științe);
  • clasa a IV-a (30 mai: Limba română, 31 mai: Matematică, 2 iunie: Limba maternă);
  • clasa a II-a (Limba română: 6 iunie – scris și 7 iunie – citit; Limba română pentru minoritățile naționale – scris/citit: 7 iunie; Matematică: 8 iunie; Limba maternă: 9 iunie – scris și 10 iunie – citit).

   Subiectele vor fi elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și vor fi formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu.

   Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani.

 La clasa a II a, responsabilitatea administrării testelor aparține administratorului de test – învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar de la clasă. La clasele a IV-a și a VI-a, administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obișnuit la clasă. Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă și care are rolul de a susține procesul de administrare a instrumentelor de evaluare.

   “Sălile în care se susțin evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a sunt, de regulă, sălile în care elevii își desfășoară activitatea în mod curent. Acestea vor fi adaptate în prealabil, după caz, în funcție de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi. Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV și de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI”, se arată în comunicatul Ministerului Educației.

Vrei sa comentezi?