internship-guvern

Guvernul a lansat primul program de internship din administrația centrală.

În cele două luni ale programului, participanții vor lucra conform programului oficial de lucru de la Palatul Victoria, în intervalul 09:00–17:00.

Pentru a fi incluși în Programul internship@gov.ro, tinerii trebuie să aibă vârsta de până la 25 de ani la momentul demarării programului și să fie studenți ori tineri absolvenți ai programelor universitare de licență. În plus, tinerii trebuie să cunoască bine cel puțin o limbă străină de circulație internațională, dar și să aibă cunostințe de bază în domeniul IT (respectiv cunostințe avansate pentru aplicații la Direcția Servicii Online și Design).

Formularul de aplicație poate fi accesat pe pagina de internet internship.gov.ro.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 1 iulie 2013 (inclusiv). Aplicațiile primite ulterior nu vor fi luate în considerare.

Tinerii selectați vor fi repartizați într-una dintre următoarele structuri din interiorul Palatului Victoria: Cancelaria Primului-ministru sau Secretariatul General al Guvernului.

Vrei sa comentezi?