manuale_electronice

Introducerea manualelor electronice și a celor în limbile minorităților, 50.000 de locuri noi în grădinițe și creșe, asigurarea de locuințe pentru cadrele didactice și menținerea la catedră a profesorilor universitari pensionari reputați sunt principalele modificări pe care le vor aduce guvernanții prin Programul de guvernare pe Educație pentru 2013-2016

Iată care sunt principalele schimbări aduse de noul Program de guvernare în învățământul preuniversitar:

 • conectarea tuturor școlilor la internet prin conexiuni de mare viteză
 • extinderea bibliotecilor virtuale și introducerea manualelor electronice
 • centre educaționale care să le ofere elevilor până la terminarea liceului: burse, cămin, cantină și transport zilnic
 • înființarea de baze sportive
 • asigurarea locuințelor cadrelor didactice din bugetul de stat
 • reconsiderarea sistemului de grade didactice
 • profesionalizarea carierei manageriale în sectorul educației
 • mai multe activități extrașcolare prin completarea programelor școlare aprobate care asigură educația pentru sănătate, civică, cultural-artistică și științifică, ecologică, rutieră, dezvoltare durabilă și educația sportiv
 • elaborarea manualelor școlare în limbile minorităților naționale pentru învățământul obligatoriu și stimularea elaborării și traducerii de manuale pentru învățământul secundar superior
 • în fiecare comună va exista cel puțin o școală la standarde europene, dotată cu mijloace didactice moderne și microbuze școlare
 • până în 2016 Guvernul promite 50.000 de locuri noi în grădinițe și creșe

Inițiativele principale pentru învățământul superior sunt:

 • relansarea competițiilor de granturi de cercetare
 • stoparea procesului de pensionare accelerată și abuzivă a personalităților academice
 • gruparea tuturor instituțiilor de cercetare din subordinea ministerelor și agențiilor guvernamentale în subordinea Ministerului Educației Cercetării și inovării pentru coordonarea întregii activități de cercetare din România

Vrei sa comentezi?