admitere-invatamant-profesional

În luna mai încep înscrierile elevilor în învățământul profesional. 

Anul școlar 2014-2015 va fi primul în care acesta va avea o durată de 3 ani.  Candidații respinși sau cei care doresc să renunțe la locul ocupat în școala profesională se pot înscrie la admiterea în învățământul liceal.

Așa arată Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, care a fost pusă în dezbatere de Ministerul Educației. 

Elevii din clasa a VIII-a vor fi informați și consiliați privind învățământul profesional. Se va întâmpla în cadrul acțiunilor „Săptămâna meseriilor” și „Târgul meseriilor„.

Înscrierea se face pe baza opțiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta școlii. Elevul are posibilitatea să înregistreze mai multe opțiuni în fișa de înscriere.

Iată Calendarul înscrierii si admiterii în învățământul profesional de 3 ani

Etapa I – Draft

 • 22-23 mai 2014: Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani. Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani, pentru candidații care solicită aceasta.
 • 26-27 mai 2014: Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care școlarizează învățământ profesional cu durata de 3 ani, pe baza fisei de inscriere in invatamantul profesional cu durata de 3 ani.
 • 28 mai 2014:Afisarea listei candidatilor inscrisi si a graficului de desfasurare a sesiunii de preselectie si/ sau a probei suplimentare de admitere, dupa caz
 • 29-30 mai 2014: Derularea probei de preselectie, in unitatile de invatamant in care s-a decis derularea acesteia
 • 4 iunie 2014: Afisarea rezultatelor sesiunii de preselectie la sediul unitatii de invatamant. Acolo unde numarul celor reusiti la preselectie este mai mare decat numarul locurilor disponibile, se va preciza ca urmeaza o proba suplimentara de admitere, in urma careia se va definitiva lista candidatilor admisi in invatamantul profesional. In listele afisate se va mentiona, in mod expres, anularea inscrierii in invatamantul profesional a candidatilor care nu promoveaza clasa a VIII-a.
 • 4-5 iunie 2014: Ridicarea de catre candidatii respinsi a fiselor de inscriere la invatamantul profesional cu durata de 3 ani de la unitatea de invatamant care a organizat sesiunea de preselectie
 • 6 iunie 2014: Inscrierea candidatilor respinsi la proba de preselectie, la alta unitate de invatamant care scolarizeaza invatamant profesional cu durata de 3 ani, care nu a organizat proba de preselectie.
 • 7 iunie 2014: Afisarea listei candidatilor inscrisi la invatamantul profesional cu durata de 3 ani, dupa inscrierea candidatilor respinsi la unitatile de invatamant care au organizat proba de preselectie. Afisarea informatiilor (data, locul de desfasurare, ora, acte necesare de identitate a candidatilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unitatile de invatamant profesional pentru care numarul de candidati inscrisi este mai mare decat numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant.
 • 10 iunie 2014, ora 9:00: Desfasurarea probei suplimentare de admitere(acolo unde numarul candidatilor este mai mare decat numarul locurilor oferite de scoala)
 • 13 iunie 2014: Afisarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unitatilor de invatamant care au organizat proba. Depunerea contestatiilor la proba suplimentara de admitere acolo unde procedura de admitere permite acest lucru.
 • 16 iunie 2014: Afisarea rezultatelor finale la proba suplimentara de admitere, in urma contestatiilor. In listele afisate se va mentiona expres anularea inscrierii in invatamantul profesional a candidatilor care nu promoveaza clasa a VIII-a. Transmiterea, de catre comisia de admitere din unitatea de invatamant care organizeaza invatamant profesional cu durata de 3 ani, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti pentru invatamant profesional cu durata de 3 ani, a rezultatelor la proba suplimentara de admitere.
 • 7 iulie 2014: Afisarea la sediul scolilor care organizeaza invatamant profesional a locurilor ramase libere in etapa I

Calendar – Etapa a II-a – Draft

 • 27-28 iulie 2014: Inscrierea elevilor la scolile profesionale cu durata de 3 ani
 • 29 iulie 2014: Afisarea listei candidatilor inscrisi la invatamantul profesional cu durata de 3 ani si a graficului de desfasurare a preselectie si/ sau a probei suplimentare de admitere, dupa caz
 • 30-31 iulie 2014: Derularea probei de preselectie in scolile profesionale in care s-a decis derularea acesteia
 • 1-2 august 2014: Afisarea rezultatelor sesiunii de preselectie la sediul scolii profesionale
 • 3-4 august 2014: Inscrierea elevilor respinsi la sesiunea de preselectie, la alta scoala profesionala care scolarizeaza invatamant profesional cu durata de 3 ani fara preselectie
 • 5 august 2014: Afisarea informatiilor (data, locul de desfasurare, ora, acte necesare de identitate a candidatilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, acolo unde numarul candidatilor inscrisi este mai mare decat numarul locurilor oferite
 • 7 august 2014 ora 9:00: Desfasurarea probei suplimentare de admitere (acolo unde este cazul)
 • 8 august 2014: Afisarea rezultatelor probei suplimentare de admitere; Depunerea si rezolvarea contestatiilor
 • 9 august 2014: Afisarea rezultatelor finale la proba suplimentara de admitere, in urma contestatiilor
 • 10 august 2014: Afisarea listei candidatilor declarati admisi si a celor respinsi
 • 11-12 august 2014: Candidatii declarati admisi depun, la scolile la care au fost declarati admisi, dosarele de inscriere

Calendar – Etapa a III-a – Draft

 • 25 august 2014: Scolile profesionale cu durata 3 ani care au locuri libere afiseaza graficul inscrierii, al probei de preselectie si al celei suplimentare de admitere
 • 1-2 septembrie 2014: Inscrierea candidatilor
 • 3 septembrie 2014: Afisarea informatiilor (data, locul de desfasurare, ora, acte necesare de identitate a candidatilor) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unitatile de invatamant profesional pentru care numarul de candidati inscrisi este mai mare decat numarul locurilor oferite de unitatea de invatamant
 • 4-5 septembrie 2014: Derularea probei de preselectie si/sau a probei suplimentare de admitere, dupa caz
 • 6 septembrie 2014: Afisarea rezultatelor probei de preselectie si/sau a probei suplimentare de admitere. Depunerea si rezolvarea contestatiilor
 • 7 septembrie 2014: Afisarea listei candidatilor admisi
 • 8 septembrie 2014: Candidatii declarati admisi depun, la unitatile scolare la care au fost declarati admisi, dosarele de inscriere

Vrei sa comentezi?