Înscrierea copiilor la grădiniță se va face online, telefonic sau prin fax, în două etape, între 8 iunie și 3 iulie, respectiv între 20 iulie și 10 august, a anunțat marți Ministerul Educației.

Instituția a aprobat procedura și calendarul privind înscrierea/reînscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2020-2021.

Reînscrierile se vor desfășura în perioada 25 mai – 5 iunie. Acestea se pot face și prin poștă electronică, telefonic sau fax.

Înscrierile se vor desfășura în două etape: 8 iunie – 3 iulie și 20 iulie – 10 august.

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică din Modulul SIIIR – Înscriere la grădiniță 2020-2021.

În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

a) existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

b) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

c) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

d) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

Criteriile specifice de departajare

Criteriile specifice de departajare nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri.

Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale, spune Ministerul Educației.

Orarul reînscrierilor/înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Cazurile care nu au fost clarificate în cele două etape de înscrieri se pot rezolva în perioada 11 – 31 august.

Vrei sa comentezi?