Academia_de_Studii_Economice

Peste 5000 de locuri sunt oferite pentru anul universitar 2013-2014 la Academia de Studii Economice, la învățământul la zi. Alte 930 de locuri sunt puse la bătaie la formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă.

Înscrierile pentru admiterea la Academia de Studii Economice, la forma de învățământ cu frecvență se vor face între 16 și 19 iulie.

Pentru candidații înscriși la programele cu predare în limbi străine, susținerea probei scrise de competență lingvistică, se va desfășura pe 22 iulie. Iar susținerea probei scrise la facultățile ASE va avea loc pe 24 și 25 iulie.

Afișarea rezultatelor candidaților se va face pe 26 iulie.

Înscrierile pentru candidații înscriși la programele de studiu cu frecvență redusă și la distanță vor avea loc între 15-19 iulie și 22-26 iulie.

Afișarea listelor cu candidații admiși în etapa I se va face în 1 august.

Înscrierile pentru cea de-a doua etapă de admitere la ASE la programele de studiu cu frecvență redusă și la distanță va avea loc între 23 și 26 septembrie, iar afișarea rezultatelor o zi mai târziu.

Înscrierile pentru masterat se vor face între 27 și 29 iulie. Susținerea examenului de competență lingvistică pentru programele de masterat cu predare în limbi străine va avea loc pe 31 iulie, iar pe 2 august se va susține testul grilă.

Afișarea listei candidaților admiși pe locuri finanțate de la buget și taxă se va face în aceeași zi, 2 august.

Cifra de școlarizare pentru masteratele de cercetare propusă de ASE este de 525 locuri, pentru masteratele profesionale de specializare de 2.925 de locuri, iar pentru programele de masterat complementar de 2.415 locuri.

În ceea ce privește studiile de doctorat, înscrierea se va face între 1 februarie și 14 iunie, iar publicarea rezultatelor evaluării dosarelor în 20 iulie.

Examenul de specialitate se va desfășura în zilele de 18 și 19 iulie, iar rezultatele vor fi afișate în 20 iulie

Vrei sa comentezi?