Pentru al doilea an la rând, Liceul Internațional IOANID oferă zece burse integrale de câte 8.770 de euro elevilor de clasa a IX-a care își doresc să se înscrie în cadrul unui sistem de școlarizare intensiv în limba engleză. La final vei putea opta pentru susținerea Bacalaureatului Național sau Bacalaureatului Internațional. Principala condiție este ca media de absolvire și cea de la Evaluarea Națională să fie de minimum 9,50.

Bursele integrale acoperă toate cheltuielile școlarizării la o instituție de învățământ privat:

  • manuale, auxiliare,
  • ore suplimentare de limba engleză,
  • mese de prânz
  • ore de teme cu profesorii de la clasă.

Bursele se vor repartiza în mod egal celor două specializări, cinci pentru profilul filologie și cinci pentru științele naturii. În plus, acestea pot fi acordate până la sfârșitul ultimului an de liceu, dacă elevii continuă să obțină rezultate foarte bune (media anuală de minimum 9).

Persoanele interesate pot depune dosarul de înscriere la concurs în perioada 1 – 19 iulie, la sediul IOANID din strada Nicolae Iorga, numărul 21. Rezultatele finale se vor afișa pe site-ul IOANID pe 25 iulie. 

Dosarul de admitere va conține:

– Adeverintă de elev, eliberată de școală la care acesta este înscris și care atestă media 10 la purtare și minimum media 9,50 în clasa a VIII-a ;

– Formular de înscriere, disponibil pe site-ul www.ioanid.com;

– Copie a carnetului de elev;

– Recomandare din partea unui profesor de la clasă;

– Alte dovezi ale activității elevului (certificate ale examenelor de limbi străine, diplome de participare la concursuri, certificate de voluntariat etc.).

Etapele evaluării sunt:

– Etapa I – dosarele depuse vor fi analizate de o comisie a școlii și se va selecta un număr de elevi (în funcție de rezultatele obținute) care se vor prezenta la următoarea etapă – 50p;

– Etapa a II-a – nota obținută la examenul de Evaluare Națională – 50p.

Vrei sa comentezi?