Luni, 4 martie, va fi prima zi de înscriere a copiilor la clasa pregătitoare. Părinţii pot completa online sau la școla la care solicită înscrierea copiilor cererile-tip de înscriere, până pe 22 martie. Până pe 9 martie, fiecare școală va organiza o zi în care părinții și copiii pot vizita clasele pregătitoare şi pot obţine informaţii despre instituția de învățământ.

Prima etapă de înscriere
– 4 martie – 22 martie – Părinţii completează, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri).
– 25 martie – Comisia națională procesează cererile tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.
– 26 – 27 martie – Fiecare şcoală procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.
– 28 martie – Comisia națională procesează cererile-tip de înscriere şi repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
– 29 martie – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare
Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
– 1 aprilie 2019 – Şcolile vor afişa procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.
– 2 aprilie – 8 aprilie – Părinţii depun cererea-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
– 8 aprilie -10 aprilie – Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
– 11 aprilie – Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
– 12 aprilie – 19 aprilie – Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Care sunt actele necesare pentru înscriere
– Cerere-tip de înscriere

– Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului

– Copie şi original al certificatului de naştere al copilului

– Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).

– Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).


Vrei sa comentezi?