Miercuri are loc proba scrisă a examenului de definitivat 2021. Profesorii pot obține astfel dreptul de practică în învățământul preuniversitar. 

Peste 8800 de candidați vor susține examenul.

Au fost admiși la proba scrisă candidații care:

–  au efectuat un stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an

– au calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”

– au media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Proba se va desfășura la 98 de discipline.

Candidații vor avea acces în sălile de examen, cel mai devreme, la ora 7:30 și, cel mai târziu, la ora 8:00, în baza unui document de identitate valabil. Accesul se va face cu respectarea tuturor normele de prevenire și combatere a răspândirii virusului SARS-CoV-2.

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depășit numai în cazul candidaților cu cerințe speciale cărora, ca urmare a solicitării și pentru asigurarea egalității de șanse, li s-a aprobat acest lucru.

Calendar Definitivat 2021

14 iulie 2021 – Susținerea probei scrise

21 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor

21 – 22 iulie 2021 – Înregistrarea contestațiilor

22 – 28 iulie 2021 – Soluționarea contestațiilor

28 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale

Vrei sa comentezi?