ministrul-culturii

Ministerul Culturii vrea să înființeze Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală.

Instituția ar urma să fie finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

Proiectul vine ca urmare a unei Ordonanțe de urgență a Guvernuluiprivind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturi.

Mai exact,  noua instituție va prelua atribuțiile Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, ale Centrului de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii, precum și activitatea de atestare în domeniul monumentelor istorice de la Institutul Național al Patrimoniului.

Institutul se va ocupa de îndeplinirea strategiei Ministerului Culturii în domeniile formării profesionale continue, educației permanente, managementului cultural și cercetării; elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice din sectorul cultural dar și de  acordarea asistenței tehnice în domeniul programelor europene cu incidență în domeniul culturii.

Vrei sa comentezi?