Ministerul Educației a anunțat cum vor fi echivalate probele orale și digitale la BAC.

Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă se stabileşte în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de candidat pe parcursul învăţământului liceal la aceste discipline.

Prin recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la Limba şi literatura română/Limba şi literatura maternă, în clasele a IX-a – a XII-a, candidaţilor li se acordă următoarele niveluri de competenţă lingvistică de comunicare:

a) utilizator mediu – pentru media cuprinsă între 5 şi 6,99;

b) utilizator avansat – pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49;

c) utilizator experimentat – pentru media cuprinsă între 8,50 şi 10.

Nivelul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională din cadrul probei C se stabileşte prin echivalarea cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de candidat pe parcursul învăţământului liceal la disciplina aleasă pentru susţinerea probei, în anii în care a studiat această materie.

Potrivit Ministerului Educației, nivelul unic de competenţă se identifică, în raport cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul european comun de referinţă pentru limbi şi se acordă conform următoarei grile:

a) calificativul A1 – pentru media cuprinsă între 5 şi 5,99;

b) calificativul A2 – pentru media cuprinsă între 6 şi 6,99;

c) calificativul B1 – pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49;

d) calificativul B2 – pentru media cuprinsă între 8,5 şi 10.

În ceea ce priveşte nivelul de competenţă digitală din cadrul probei D acesta se stabileşte calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de acesta la disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a.

Nivelul de competenţă digitală se acordă conform următoarei grile:

utilizator începător – pentru media cuprinsă între 5 şi 5,99;

utilizator de nivel mediu – pentru media cuprinsă între 6 şi 6,99;

utilizator avansat – pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49;

utilizator experimentat – pentru media cuprinsă între 8,50 şi 10.

Calendarul examenului național de bacalaureat este următorul:

3 – 10 iunie 2020 – înscrierea candidaților

11 – 17 iunie 2020 – echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale

22 iunie 2020 – limba și literatura română – proba E a) – proba scrisă

23 iunie 2020 – limba și literatura maternă – proba E b) – proba scrisă

24 iunie 2020 – proba obligatorie a profilului – proba E c) – proba scrisă

25 iunie 2020 – proba la alegere a profilului și a specializării – proba E d) – proba scrisă

30 iunie 2020 – afișarea rezultatelor la probele scrise – până la ora 12:00

30 iunie 2020 – depunerea contestațiilor în intervalul orar 16:00 – 20:00

1 iulie 2020 – depunerea contestațiilor în intervalul orar 8:00 – 12:00

1 – 4 iulie 2020 – rezolvarea contestațiilor

5 iulie 2020 – afișarea rezultatelor finale

Vrei sa comentezi?