examen-titularizare-2015

   Ministerul Educației a publicat modelele de subiecte pentru examenul de titularizare din acest an.

   Examenul se va desfășura pe 15 iulie 2015 și va dura patru ore, timp în care profesorii vor avea de tratat două subiecte din disciplina de predare și un subiect din metodica predării.

   Pe lângă examenul scris, concursul de angajare pe perioadă nedeterminată implică și o probă practică sau o inspecție la clasă.

   Calendar titularizare 2015:

 • 11-19 mai 2015: Înregistrarea cererilor de înscriere a candidaților la inspectoratele școlare
 • 19-21 mai 2015: Verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar
 • 22-25 mai 2015 (9-13 iulie 2015 pentru absolventii promotiei 2015): Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisie; neprezentarea la validare a absolvenților din promoțiile anterioare atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
 • 26 mai 2015: Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă
 • 27 mai-26 iunie 2015: Inspecțiile speciale la clasă sau probele practice/orale
 • 15 iulie 2015: Examenul scris de Titularizare
 • 20 iulie 2015: Afișarea rezultatelor 20-21 iulie 2015: Înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare
 • 24 iulie 2015: Rezultatele finale se afișează
 • 27-28 iulie 2015: Repartizarea candidaților cu media de minimum 7 la concursul din sesiunea 2015, pe posturi vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare
 • 29 iulie 2015: Transformarea posturilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată rămase neocupate, în posturi vacante pentru angajare pe perioadă determinată
 • 30 iulie-28 august 2015: Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

   Modele de subiecte pentru titularizare 2015:

Titularizare Limba și Literatura Română variantă de subiect

 

Titularizare Limba și Literatura Română barem de corectare

Titularizare Matematică 2015 variantă

Titularizare Matematică 2015 barem de corectare

Titularizare Limba și literatura engleză 2015 variantă

Titularizare Limba și Literatura Engleză 2015 barem de corectare

Titularizare Geografie 2015 barem de corectare

Titularizare Istorie 2015 variantă model

Titularizare Istorie 2015 barem de corectare

Vrei sa comentezi?