ministerul-educatiei

   Ministerul Educației a pus pe site-ul instituției un proiect de lege care prevede țintele pentru perioada 2014-2020.

   Potrivit acestuia:

  • până la finalul perioadei, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire, matematică și științe exacte, ar trebui să fie mai mic de 15 %.
  • totodată, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar, ar trebui să fie de cel puțin 40%. Iar proporția abandonului școlar timpuriu din sistemele de educație și formare, ar trebui să fie sub 10 %.
  • cel puțin 95 % din copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru înscrierea obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară.
  • proporția de absolvenți angajați (cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani), care au părăsit sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 % (comparativ cu 76,5 % în 2010).
  • autoritățile își propun ca rata de părăsire timpurie a școlii să se reducă de la 17,3% cât era în 2013, la 10%, în 2020.Rata abandonului școlar timpuriu este una dintre cele mai mari față de media europeană de 12%.

Vrei sa comentezi?