Ministerul Educației a simplificat procedurile prin care elevii se pot transfera de la o școală la alta sau de la o specializare la alta.

Potrivit unui ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial și pe edu.ro, elevii se pot transfera cu avizul consultativ al consiliului de administrație al școlii de la care se face transferul și cu aprobarea consiliului de administrație al școlii la care se face transferul.

Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua în mod excepțional la schimbarea domiciliului părinților copilului într-o altă localitate, alt sector al Capitalei, la recomandarea de transfer eliberată eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de Direcția de Sănătate Publică, de la învățământul de artă sau sportiv, de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional, de la învățământul intensiv sau bilingv la alte profiluri, dar și în situații excepționale cu aprobarea consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar.

Până la apariția ordinului, elevii aveau nevoie pentru a se transfera atât de aprobare din partea consiliului de administrație al școlii de unde plecau, dar și de aprobare din partea consiliului de administrație al școlii unde urmau să învețe.

Vrei sa comentezi?