Ministerul Educației a decis cum se folosesc auxiliarele didactice în unitățile de învățământ preuniversitar.

   Astfel, în funcție de nevoile specifice fiecărui ciclu de învățământ, profesorii selectează auxiliarele didactice din lista celor aprobate/avizate de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

   Acestea sunt centralizate de profesorul diriginte, care le prezintă adunării generale a părinților. Cel puțin teoretic, aceștia își vor da și ei cu părerea asupra manualelor care contribuie la educarea copiilor.

   Ulterior, Consiliul reprezentativ al părinților sau Asociația de părinți din fiecare unitate de învățământ își exprimă acordul pentru utilizarea materialelor auxiliare propuse de cadrele didactice/catedre/comisii metodice și întreprind demersurile necesare punerii în practică a deciziilor luate de adunările generale ale părinților, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar.

   Mai jos este Schema procedurii de utilizare în școli a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de M.E.N

Vrei sa comentezi?