burse-in-strainatate

   Ministerul Educației pune la bătaie burse de studii și de cercetare în străinătate.

    Informații privind ofertele pentru anul academic 2014/2015 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc pe site-ul www.roburse.ro, la secțiunea Concursuri.

REPUBLICA ARMENIA (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 11.03.2014):

 • 3 burse pentru studii de licență;
 • 3 burse pentru studii de masterat;
 • 2 burse pentru studii de doctorat.

REPUBLICA AZERBAIDJAN (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 11.03.2014):

 • 3 burse pentru studii complete universitare sau postuniversitare;
 • 2 burse pentru studii de doctorat;
 • 30 luni-bursă pentru stagii de specializare științifică, în stagii de 3-9 luni;
 • 3 burse cursuri de vară de limbă, literatură și civilizație.

REPUBLICA BULGARIA:

 • câte 5 burse pentru studii de licență, masterat sau doctorat, pe bază de reciprocitate;
 • 20 luni de bursă pentru stagii de specializare postuniversitară sau universitară, fracționabile pe durate de la 2 la 9 luni, pe bază de reciprocitate;
 • până la 10 locuri, la cursurile de limbă, literatură și civilizație, pentru studenții și specialiștii filologi de la specialitățile de limbă și literatură bulgară din România.

Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 15.01.2014, pentru studii universitare de doctorat și pentru stagiile de specializare și 01.04.2014, pentru studii complete și cursuri de vară.

REPUBLICA CEHĂ (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 15.01. 2014):

 • 27 de luni de bursă (fracționabile pe durate de 2 – max.9 luni) pentru studenții, masteranzii și doctoranzii instituțiilor de învățământ superior de stat;
 • 4 locuri la cursurile de vară de studii slave din Republica Cehă.

REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 24.02.2014):

 • până la 24 de persoane anual pentru studii universitare de licență, masterat și doctorat și programe de studii postuniversitare de tip specializare;
 • 5 burse anual la cursurile de vară de limbă, literatură și civilizație chineză.

REPUBLICA CROAȚIA (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 12.02.2014):

 • 2 burse de studii complete de limbă și literatură croată sau alte studii din domenii semnificative pentru păstrarea identității culturale a croaților din România;
 • 15 burse la cursuri de vară profesorilor aparținând minorității naționale croate din România;
 • 2 burse de un semestru pentru studenții care studiază limba croată;
 • 2 burse pentru participarea la cursurile de vară de limbă, literatură și cultură croată.

REPUBLICA ELENĂ (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 12.02.2014):

 • 3 burse, cu durata de 10 luni fiecare, pentru un ciclu complet de studii universitare ;
 • 1 bursă de 10 luni pentru studii postuniversitare sau de cercetare; candidații trebuie să cunoască limba greacă și să fi fost admiși la un program postuniversitar;
 • 3 burse pentru cursuri de vară de limbă, literatură și cultură.

REPUBLICA INDIA:

 • 2 burse pentru studii de licență;
 • 3 burse pentru studii de masterat și / sau doctorat;
 • 2 burse în vederea participării la cursurile de vară de limbă, cultură și civilizație (durata: 3 – 4 săptămâni).

(Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 15.01.2014)

REPUBLICA KAZAHSTAN (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 11.03.2014):

 • 1 persoană pentru ciclul I – studii de licență;
 • 2 persoane pentru ciclul II – masterat;
 • 2 persoane pentru ciclul III – doctorat.

KUWAIT (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 12.02.2014):

 • Părțile încurajează schimbul de burse între instituțiile de învățământ superior din cele două state.

REPUBLICA MOLDOVA (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 24.03.2014):

 • 100 de locuri de studii cu bursă și plata taxelor de școlarizare pentru studii superioare de licență;
 • 50 locuri de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare pentru studii superioare de masterat ;
 • 50 locuri cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare pentru studii superioare de doctorat ;
 • 100 de luni bursă pentru mobilități academice, stagii de practică, stagii de documentare la elaborarea tezelor de licență, masterat și de doctorat și stagii de formare – specializare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, universitar și de cercetare.

FEDERAȚIA RUSĂ (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 24.03.2014):

 • până la 10 persoane la studii complete;
 • până la 8 persoane la doctorantură / aspirantură;
 • până la 5 persoane la cursuri de specializare profesională suplimentară, pe termen de până la 6 luni fiecare;
 • până la 15 studenți, cercetători și cadre didactice la cursurile de vară de limbă, literatură, cultură și civilizație rusă;
 • până la 40 de studenți filologi, care studiază limba rusă, în stagii pe specialitatea „limba și literatura rusă”, precum și un profesor însoțitor, pe o perioadă de până la 4 luni;
 • până la 40 de specialiști și profesori de limbă și literatură rusă, dintre care până la 10 profesori din instituțiile de învățământ superior și 30 de profesori din unități și instituțiile de învățământ preuniversitar, pentru specializare pentru o perioadă de până la 4 săptămâni;
 • până la 10 cadre didactice din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar, în care se studiază limba rusă maternă, la cursuri de specializare pentru o perioadă de până la 14 zile;
 • până la 10 persoane ce locuiesc în România și care se consideră, conform originii lor, că aparțin minorității ruse, pentru studii în instituții de învățământ superior ale Federației Ruse.

REPUBLICA SERBIA (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 15.01.2014):

 • 2 burse, pentru studii universitare complete sau parțiale (cu durata între 3 și 9 luni);
 • până la 20 de luni de bursă, cu durata între 3 și 9 luni, pentru specializare, studii postuniversitare și doctorat;
 • până la 5 burse pentru iugoslaviștii români și studenții din iugoslavistică, la Centrul Internațional de Slavistică din Belgrad, în vederea participării la Conferința slaviștilor de la Belgrad;
 • Pentru persoanele aparținând minorităților naționale sârbe din România, respectiv minoritățile române din republica Serbia, părțile vor primi la studii, în funcție de posibilitățile și necesitățile fiecăreia dintre ele, în cursul derulării următorului program:
  • până la 5 persoane pentru învățământul preuniversitar;
  • până la 10 persoane pentru studii complete sau parțiale în învățământul superior;
  • până la 3 persoane pentru doctorat;
  • până la 20 de luni-bursă pentru specializare pe perioade de câte 3 – 6 luni fiecare.

TURKMENISTAN (Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la ACBS: 11.03.2014):

 • până la 25 burse pentru studii universitare de licență și de masterat;
 • până la 2 burse pentru studii de doctorat;
 • până la 3 burse pentru stagii de specializare pentru profesori, cu durata de un an academic;
 • până la 3 burse pentru stagii de specializare pentru studenți, cu durata de până la un an academic.
 • 2 locuri pentru participarea la cursurile de vară de limbă, literatură și civilizație.

Descarcă de aici formularul de înscriere la concursul național pentru acordarea unei burse.

Vrei sa comentezi?