teze-ministerul-educatiei

   Ministerul Educației a stabilit ca tezele din semestrul I să fie susținute până pe 13 ianuarie 2017, iar cele din semestrul al II-lea, până pe 26 mai.

   De asemenea, elevii din clasa a VIII-a vor susține tezele din semestrul al II-lea până pe 19 mai, iar cei din clasele terminale de liceu, până pe 5 mai.

   La școlile și clasele cu predare în limbile minorităților naționale, pe lângă lucrările scrise menționate în listă, se susține lucrare scrisă semestrială și la limba și literatura maternă, indiferent de nivel, filieră, profil, specializare/calificare profesională, an de studiu și formă de școlarizare.

   La clasele cu predare în regim bilingv sau intensiv a unei limbi străine, indiferent de specializare/calificare profesională, pe lângă lucrările scrise menționate în listă, se susține lucrare scrisă semestrială și la limba străină respectivă.

   În cazurile în care o lucrare scrisă semestrială se susține la alegere dintr-o listă de discipline, elevii vor opta în scris pentru una dintre disciplinele menționate în listă. Opțiunile elevilor rămân valabile pe parcursul întregului an școlar.

Vrei sa comentezi?