Ministrul Educației, Mircea Dumitru, a dat publicității raportul de activitate la finalul celor șase luni de mandat în această funcție. Acesta include atât realizările, cât și proiectele în curs de desfășurare.

În sectorul preuniversitar, principalale obiective au fost:

  • profesionalizarea managementului școlar, prin organizarea concursului național pentru ocuparea funcțiilor de directori/directori adjuncți din unitățile de învățământ,
  • adoptarea unor măsuri cu puternic impact în ceea ce privește combaterea abandonului școlar
  • decontarea integrală a navetei elevilor,
  • asigurarea manualelor școlare gratuite pentru elevii din ciclul superior al liceului
  • consolidarea învățământului profesional dual.

În învățământul superior au fost adoptate măsuri privind:

  • funcționarea și evaluarea școlilor doctorale, demers necesar pentru recredibilizarea cercetării științifice din universități, dar și standardele minimale necesare și obligatorii pentru accesul la titlurile și funcțiile academic,
  • au fost constituite și relansate consiliile consultative ale ministerului: CNATDCU, CNCS, CNECSTDI, CNSPIS etc.
  • în domeniul cercetării s-a urmărit profesionalizarea managementului institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, dar și lansarea/derularea competițiilor din Programul Național CDI 2015-2020.

   Un capitol distinct al raportului îl constituie sinteza ordonanței de urgență a cărei menire a fost eliminarea unor blocaje din educație și creșterea calității în învățământ.

   Au fost reglementate astfel modalitatea de susținere a examenului de definitivat, echivalarea gradului didactic I pentru mai multe categorii de personal didactic și funcționarea învățământului special integrat în învățământul de masă.

   În ceea ce privește învățământul superior, ordonanța de urgență a completat cadrul normativ astfel încât senatele universitare să poată înființa duble specializări prin alăturarea a două programe de studiu deja acreditate și a prelungit acreditarea școlilor doctorale până la sfârșitul anului universitar 2016-2017.

   OUG a legiferat și eliminarea vidului legislativ privind asigurarea calității în învățământul superior prin prin modificarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației.

   Raportul de activitate este disponibil aici

Vrei sa comentezi?