campeanu-poza2

   Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat, miercuri, că susține repartizarea computerizată în liceu, promovarea evaluării naționale cu cel puțin media 5, dar și o evaluare la clasa a X-a, după modelul fostului examen de treaptă, informează Mediafax.

   Ministrul Sorin Cîmpeanu a spus că o nouă lege a educației va fi rezultatul dezbaterilor largi și a consultărilor cu sindicatele, asociațiile de elevi, cele trei asociații de studenți, organizațiile neguvernamentale, reprezentanții sistemului socio-economic și experții din educație.

   Dezbaterile, care vor fi coordonate de Ministerul Educației, vor dura până la sfârșitul anului, dar în cazul în care nu se vor încheia cu o variantă de proiect, pot continua și în 2016, a mai spus Sorin Cîmpranu.

   Ministrul a ținut să precizeze că noua Lege a educației nu va fi promovată prin asumarea răspunderii Guvernului, ci cu aprobarea Parlamentului.

   Potrivit ministrului Sorin Cîmpeanu, în viitorul proiect de lege, clasa pregătitoare ar trebui să rămână parte a învățământului primar, și nu să revină la grădiniță, iar evaluările ar trebui să cuprindă și una la clasa a X-a.

   Ministrul Educației a mai spus că, în opinia sa, elevul care nu va promova evaluarea la clasa a X-a, s-ar putea să fie repartizat, în funcție de rezultatele obținute, la o altă unitate de învățământ sau să rămână la aceeași unitate.

   Cîmpeanu s-a referit și de bacalaureatul diferențiat, fără a da mai multe informații.

   Ministrul Educației a spus că nu se poate ca un elev să susțină în același timp și evaluare națională, și concurs de admitere în liceu, arătând că, în opinia sa, repartizarea computerizată a funcționat foarte bine.

   Câmpeanu a adăugat că elevii din clasa a VIII-a care susțin testele de la Evaluarea Națională ar trebui să promoveze cu minim 5, iar școala profesională să fie învățământ de calitate, și nu locul unde se adună elevi cu rezultate slabe.

   Premierul Victor Ponta i-a cerut miercuri ministrului Educației să nu cadă în capcana în care au căzut predecesorii săi și să nu se grăbească să modifice Legea educației, precizând că el nu este de acord cu vreo schimbare a legislației fără acceptul tuturor părților implicate.

   Examen de admitere la liceele cu număr de candidați mai mare decât locurile oferite, trei probe în plus la evaluarea de la clasa a VIII-a și învățământ profesional redus de la 3 la 2 ani sunt unele dintre prevederile cuprinse într-o inițiativă legislativă.

   Proiectul Legii educației a fost realizat în martie de un grup de parlamentari, iar ulterior au mai fost și alte variante, una în aprilie, iar o ultima la sfârșitul lunii mai. Inițiativa legislativă, aflată pe agenda Parlamentului, este punctul de plecare al dezbaterilor pentru noua Lege a educației.

  Prin proiect sunt propuse mai multe modificări, unele fiind o revenire la sistemul existent cu mai mulți ani ani în urmă, cum ar fi grupa pregătitoare la grădiniță, dar și evaluarea la finalul clasei a VIII-a la mai multe materii, cu unele probe susținute în timpul anului școlar.

  Astfel, potrivit proiectului inițiat de un grup de parlamentari, sistemul național de învățământ preuniversitar cuprinde: educația timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) și învățământul preșcolar (3-6 ani), ce include grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare pregătitoare; învățământul primar, cu clasele I-IV; învățământul secundar, cu învățământul secundar inferior sau gimnazial (clasele V-VIII) și învățământul secundar superior sau liceal (clasele IX-XII), ce include filierele teoretică, vocațională și tehnologică; învățământul profesional, cu anii I și II. Urmează învățământul terțiar non-universitar, care cuprinde învățământul postliceal, cu durata între unu și doi ani.

  Proiectul prevede că la Evaluarea Națională vor fi probe scrise la limba și literatura română și la limba maternă, precum și o probă scrisă transdisciplinară la matematică și științe. La acestea se adaugă o probă orală la o limbă străină, o probă practică de utilizare a calculatorului și o probă orală transdisciplinară de evaluare a competențelor civice și sociale, toate trei susținute în timpul anului școlar. Rezultatele testelor se înscriu în portofoliul educațional al elevului.

   Pentru admiterea în învățământul liceal este necesară promovarea evaluării de la finalul clasei a VIII-a. Admiterea la liceu sau la școala profesională se realizează prin concurs, în baza fișelor de opțiuni individuale depuse de candidați la înscriere. Fișa cuprinde opțiuni din oferta educațională națională exprimate în ordinea preferințelor, conform acestei variante de proiect.

   În document se mai arată că, în cazul în care, la un liceu, numărul candidaților la un profil, potrivit primei opțiuni, este mai mare decât numărul locurilor oferite, liceul organizează, pentru acel profil, o probă de admitere.

   Admiterea la acel profil se face luând în calcul portofoliul educațional, cu o pondere de 20%, media probelor scrise ale evaluării naționale de la finalul gimnaziului, cu o pondere de 30% și nota obținută la proba de admitere, cu o pondere de 50%, conform proiectului.

   În cazul în care, la un liceu, numărul candidaților la un profil, potrivit primei opțiuni, nu depășește numărul locurilor, admiterea la acel profil se realizează luând în calcul portofoliul educațional, cu o pondere de 40% și media probelor scrise ale evaluării naționale de la finalul gimnaziului, cu o pondere de 60%, se mai arată în documentul citat.

   În această variantă de proiect de modificare a Legii educației este prevăzut că admiterea la școlile profesionale se face prin concurs, în baza portofoliului educațional.

   Procedura de admitere are două etape: în prima etapă se organizează admiterea potrivit primei opțiuni, la profilurile liceale cu probă de admitere și la școlile profesionale; în a doua etapă se organizează admiterea prin repartiție computerizată la liceele și școlile profesionale cu locuri libere. În cazul profilurilor vocaționale, sunt obligatorii și eliminatorii una sau mai multe probe de aptitudini.

   Proiectul mai prevede că metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii la liceu și școala profesională este elaborată de Ministerul Educației și este dată publicității, pentru fiecare generație, cel târziu la începutul clasei a VII-a.

  Liceele au obligația să anunțe public conținutul probei de admitere și al probelor de aptitudini, procedurile de organizare ale acestora, precum și modul de utilizare a portofoliului educațional, până cel târziu la începutul clasei a VII-a, conform documentului citat.

   De asemenea, admiterea în liceele și școlile profesionale particulare și confesionale se realizează pe baza metodologiilor cadru specifice și a regulamentelor proprii.

   În prezent, admiterea în liceu se face prin repartizare computerizată, după ce elevii susțin, la finalul clasei a VIII-a, testele scrise de la Evaluarea Națională, la limba romană, matematică și limba maternă. Media de admitere în liceu se calculează ca medie ponderată între media de la Evaluarea Națională (75 la sută) și media notelor din gimnaziu (25 la sută). Pentru admiterea în liceu nu este necesară o medie minimă.

   Repartizarea computerizată în licee are loc în trei etape. În prima etapă de admitere se pot înscrie candidații din seria curentă, precum și cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014-2015. În a doua etapă se pot înscrie candidații care nu au participat la prima repartizare și cei care au rămas nerepartizați. În etapa a treia se înscriu elevii care nu au participat la nicio repartizare, care nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară mai târziu.

Vrei sa comentezi?