autonomia-universitara-in-constitutie

Comisia de revizuire a Constituției a adoptat, joi, un amendament prin care se definește explicit autonomia universitară.

În viitoarea Lege fundamentală, „Autonomia universitară este garantată, implicând capacitatea recunoscută prin lege instituțiilor de învățământ superior de a-și gestiona direct și nemijlocit patrimoniul, de a-și alege ori, după caz, desemna în mod liber organele de conducere, de a-și executa în mod neîngrădit un buget de venituri și de cheltuieli, de a hotărî în mod independent cu privire la politica de personal însușită și de a decide fără nicio constrângere exterioară cu privire la misiunile educaționale și de cercetare asumate”.

Amendamentul inițiat de PSD a întrunit 17 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”.

Legea educației menționează că autonomia universitară este garantată prin Constituție și că libertatea academică este garantată prin lege.

Potrivit legii, instituțiile de învățământ superior se organizează și funcționează independent de orice ingerințe ideologice, politice sau religioase.

Autonomia universitară dă dreptul comunității universitare să își stabilească misiunea proprie, strategia instituțională, structura, activitățile, organizarea și funcționarea proprie, gestionarea resurselor materiale și umane, cu respectarea strictă a legislației în vigoare.

Vrei sa comentezi?