Foto: Education Zone

   Pe 5 martie 2017, la Școala Gimnazială Andrei Mureșanu Ploiești, Cursuri Copii Ploiești și Asociația Eurolingva – în calitate de organizatori, împreună cu Cambridge English Language Assessment și Școala Gimnazială Andrei Mureșanu – în calitate de parteneri, organizează în Ploiești ”Cambridge Day” – un eveniment pentru elevi, părinți și profesori.

   ”Învățarea unei limbi străine nu doar îți dezvăluie cum gândesc și ce simt alte societăți, care sunt experiențele și valorile lor și modul în care se exprimă, dar îți oferă o oglindă culturală în care poți vedea mult mai clar propria societate.” Edward Lee Gorsuch

   După cum se știe, una dintre cele mai utilizate limbi străine din punct de vedere al comunicării este limba engleză. Aceasta este cunoscută, cel puțin la nivel de bază, de aproximativ o treime din populația globului. De asemenea, este limba internațională utilizată foarte mult în comerț, afaceri, comunicații, divertisment, diplomație, informatică, etc

   România, ca membră a Uniunii Europene, a adoptat Cadrul European Comun de Referință pentru Limbile Străine elaborat de Consiliul Europei. Una dintre îndatoririle Cadrului este de ”a realiza o unitate mai strânsă între membrii săi, acest obiectiv fiind atins prin ”adoptarea unor acțiuni comune în domeniul cultural”.

   ”Doar printr-o mai bună cunoaștere a limbilor moderne se va reuși facilitarea comunicării și schimburilor între cetățenii Europei. Statele membre, adoptând sau elaborând o politică națională în domeniul predării și învățării limbilor moderne, ar putea reuși atingă un grad mai înalt de convergență la nivel european.” (Consiliul de Cooperare Culturală a Consiliului Europei)

   Ținând cont de cele de mai sus a luat naștere necesitatea implementării proiectului ”Cambridge Day”. Acesta are drept scop următoarele:

  • informarea asupra rolului important pe care îl are învățarea limbilor străine, în general, și a limbii engleze, în particular, în dezvoltarea școlară și, ulterior, profesională a copiilor;
  • conștientizarea rolului benefic pe care îl au certificatele lingvistice ca metodă de motivare și validare a învățării.

   Prin organizarea ”Cambridge Day” se urmărește obținerea de beneficii în trei direcții și anume:

  • elevi: pretestări gratuite ale examenelor Cambridge pentru YLE, KET, PET, FCE, CAE;
  • părinți: seminarii de informare și familiarizare cu competențele lingvistice necesare admiterii în cadrul unor instituții de învățământ, dar și certificări utile unui viitor angajat;
  • profesori de limba engleză: workshop organizat de Cambridge English Language Assessment.

Vrei sa comentezi?