absolventi

   Absolvenții de clasa a VIII-a mai au puțin până află la ce liceu au intrat.

   Ieri a fost ultima zi în care aceștia și părinții lor au putut solicita corectarea eventualelor greșeli de pe fișele cu opțiuni pentru admiterea la liceu.

   14 iulie este data când se face repartizarea computerizată, urmând ca pe 15 iulie să se afișeze listele în fiecare unitate de învățământ. Apoi, în perioada 16 – 24 iulie va avea loc depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

   Încă două etape de înscriere la liceu

   Cea de-a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat are următorul calendar:
15 iulie 2015: Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;
16-17 iulie 2015: Susținerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori de limbă maternă;
18 iulie 2015: Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații;
15 – 20 iulie 2015: Completarea fișei de opțiuni de către candidații care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fișe de opțiuni de către cei rămași nerepartizați după prima etapă a admiterii;
20 iulie 2015: Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă;
15-21 iulie 2015: Introducerea datelor în calculator, verificarea fișelor listate și corectarea eventualelor erori;
23 iulie 2015:  Repartizarea computerizată a candidaților din a doua etapă a admiterii;
23 iulie 2015: Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenții proveniți din școlile respective/din alte județe, repartizați în a doua etapă și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat;
23 -24 iulie 2015: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați candidații din etapa a doua;
27-30 iulie 2015: Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat la primele două repartizări computerizate.

   Cea de-a treia etapă de admitere în învățământul liceal de stat va începe pe 31 august, după cum urmează:
31 august 2015: Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;
1-2 septembrie 2015: Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;
3-4 septembrie 2015: Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare.

Vrei sa comentezi?