polirom

Editura Polirom lansează  un nou proiect editorial, dedicat cadrelor didactice care predau la toate nivelurile de învățământ, studenților, formatorilor și teoreticienilor din domeniul științelor educației.

E vorba de „Ghidul profesorului”, o colecție ce își propune să ofere informații de la curriculum la managementul clasei, de la comunicarea educațională la metodele de evaluare, de la principiile didactice la managementul conflictelor și gestionarea violenței școlare, de la fundamentele pedagogiei la leadership educațional și inteligență emoțională în sala de clasă.

„Ghidul profesorului” debutează cu volumul Instruirea interactivă, semnat de prof. univ. dr. Mușata-Dacia Bocoș, de la Departamentul de Științe ale Educației – Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității „Babeș-Bolyai”.

Vrei sa comentezi?