Posturile de director rămase vacante vor fi ocupate pentru anul școlar viitor în urma unui interviu.

   Cadrele didactice interesate pot depune până pe 17 august la inspectoratele școlare opțiunea în scris cu precizarea unității și a funcției de care sunt interesate.

   Pe 21 și 22 august profesorii vor susține un interviu în fața unei comisii formate din trei membri ai consiliului de administrație al inspectoratului școlar. Cadrele didactice trebuie să prezinte planul operațional pentru anul școlar 2017 — 2018 al unității de învățământ pentru care și-au exprimat opțiunea.

   De asemenea, le vor fi testate, prin trei întrebări, cunoștințele privind legislația școlară raportat strict la specificul și la nivelul unității de învățământ pentru care au optat.

   Durata interviului este de maximum 20 de minute. Punctajul maxim este 30 iar pentru promovare sunt necesare 21 de puncte.

   Pe 18 august inspectoratele școlare vor afișa la avizier și pe site-ul propriu programarea pe zile și ore la fiecare comisie a cadrelor didactice care s-au înscris  pentru o funcție de director sau director adjunct.

Vrei sa comentezi?