examen_definitivat

Proba scrisă la examenul de definitivat se va desfășura în 18 iulie, la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, anunță site-ului Inspectoratului Școlar la Municipiului București.

Pentru a susține proba scrisă candidații au avut de trecut două inspecții la clasă, la care să obțină nota 8.

De asemenea, un alt criteriu pentru a se califica în proba finală îl reprezintă și stagiul de predare de cel puțin un an la catedră.

Subiectele și baremele pentru examenul scris sunt realizate de Centrul Național de Evaluare și Examinare.

Afișarea rezultatelor se va face pe 23 iulie iar înregistrarea contestațiilor și transmiterea acestora la centrele de evaluare se vor realiza în 23-24 iulie.

Pe 25 și 26 iulie vor fi soluționate contestațiile iar rezultatele finale vor fi afișate pe 27 iulie.

Vrei sa comentezi?