credite-transferabile-profesori

   Profesorii care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale vor beneficia de credite profesionale transferabile.

   Așa prevede un Ordin al Ministerului Educației.

  Vizate sunt cadrele didactice care au participat la:

  •  Programul Sectorial Comenius – Mobilități individuale de formare continuă
  •  Programul de formare continuă privind abilitarea personalului didactic pentru valorificarea diagnozelor rezultate din studiile internaționale TIMSS și PIRLS
  •  Programul de formare continuă privind educația pentru sănătate-dezvoltarea curriculei opționale modulare pentru învățământul preuniversitar

   Lista profesorilor care beneficiază de aceste credite este afișată pe site-ul Ministerului Educației.

Vrei sa comentezi?