Profesorii metodişti vor fi plătiţi pentru o oră de activitate de cinci ori mai mulţi bani decât dacă ar preda la clasă, începând din acest an şcolar. Până acum activitatea metodiştilor nu era plătită.

   Anunțul a fost făcut de Inspectorul şcolar general Camelia Tabără, conform portalînvăţământ.ro

Metodiştii trebuie să fie cadre didactice cu experienţă, cunoscute pentru rezultatele bune obţinute în instruirea şi educarea elevilor, cu o bună pregatire metodică şi de specialitate.

   Profesorii metodişti au următoarele atribuţii:

  • efectuează inspecţii şcolare de specialitate/curente/speciale, conform graficului şi planificărilor elaborate de inspectorii şcolari la nivelul judeţului;
  • consiliază cadrele didactice, în vederea susţinerii inspecţiei la clasă;
  • monitorizează şi consiliază cadrele didactice debutante;
  • participă la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare la nivelul judeţului;
  • la solicitarea inspectorului şcolar, se implică în activităţile desfăşurate la nivelul judeţului (comisii de evaluare, comisii de concurs, etc.)
  • respectă Codul de conduită al profesorului metodist, în conformitate cu OM 5547/06.10.2011, privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de învățământ preuniversitar.

Vrei sa comentezi?