Profesorii nu mai au voie să facă meditații pe bani cu elevii de la clasă. Așa prevede Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar. 

  Ordinul Ministerului Educației 4831/30.08.2018 privind aprobarea acestuia a fost publicat în Monitorul Oficial.

   Astfel, profesorilor le este interzis să mai ofere meditaţii contra cost elevilor de la clasele unde predau, dar şi să mai primească bani sau alte bunuri materiale de la elevi sau părinţi.

  De asemenea, profesorii pot să recomande materiale auxiliare dar nu vor putea constrânge elevii sau părinţii să le cumpere.

  Cei care vor încălca acest cod etic vor putea fi sancţionaţi disciplinar.

Ce mai prevede codul de etică pentru profesori:

  • Dascălul trebuie să-i ofere elevului atât protecţie fizică, cât şi morală şi psihică. Concret, acesta trebuie să sesizeze orice formă de violenţă verbală sau fizică, oricare formă de discriminare, neglijenţă sau exploatare asupra elevului.
  • Trebuie să ţină cont şi de alte îndatoriri importante, cum ar fi supravegherea elevilor atât pe parcursul activităţilor desfăşurate în şcoală, cât şi în afara acesteia.

Vrei sa comentezi?